U kunt controleren of alle gegevens met succes zijn gemigreerd naar de vRealize Automation-doelomgeving.

Voorwaarden

 • Migreer naar de meest recente versie van vRealize Automation.
 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelconsole.
  1. Open de vRealize Automation-console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-hostname.domain.name/vcac.

   Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines en verifieer dat alle beheerde virtual machines aanwezig zijn.
 2. Klik op Computerbronnen, selecteer elk endpoint en klik op Gegevensverzameling, Nu aanvragen en Vernieuwen om te controleren of de endpoints werken.
 3. Klik op Ontwerpen en verifieer vervolgens op de pagina Blueprints de elementen van elke blueprint.
 4. Klik op XaaS en verifieer de inhoud van Aangepaste bronnen, Brontoewijzingen, XaaS-blueprints en Bronacties.
 5. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer en verifieer de inhoud van Services, Catalogusitems, Acties en Rechten.
 6. Selecteer Items > Implementaties en verifieer de details van de ingerichte virtual machines.
 7. Selecteer een ingerichte, uitgeschakelde virtual machine op de pagina Implementaties, selecteer Acties > Inschakelen en klik op Indienen en OK. Controleer of de virtual machine correct wordt ingeschakeld.
 8. Klik op Catalogus en vraag een nieuw catalogusitem aan.
 9. Voer op het tabblad Algemeen de vereiste informatie in.
 10. Klik op het pictogram Machine, accepteer alle standaardinstellingen, klik op Indienen en klik op OK.
 11. Controleer of de aanvraag succesvol wordt voltooid.