In vRealize Automation 6.0 of hoger kunnen alleen meldingen die door IaaS zijn gegenereerd, worden aangepast met behulp van de e-mailsjabloonfunctie van eerdere versies.

Oplossing

U kunt de volgende XSLT-sjablonen gebruiken:

 • ArchivePeriodExpired

 • EpiRegister

 • EpiUnregister

 • LeaseAboutToExpire

 • LeaseExpired

 • LeaseExpiredPowerOff

 • ManagerLeaseAboutToExpire

 • ManagerLeaseExpired

 • ManagerReclamationExpiredLeaseModified

 • ManagerReclamationForcedLeaseModified

 • ReclamationExpiredLeaseModified

 • ReclamationForcedLeaseModified

 • VdiRegister

 • VdiUnregister

E-mailsjablonen bevinden zich in de map \Templates onder de serverinstallatiemap. Doorgaans is dit %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server. De directory \Templates bevat ook XSLT-sjablonen die niet meer worden ondersteund en evenmin kunnen worden gewijzigd.