De Active Directory-synchronisatielogboeken in vRealize Automationgaan maar een paar dagen terug.

Probleem

De Active Directory-synchronisatielogboeken verdwijnen na twee dagen uit de beheerinterface. Mappen voor de logboeken verdwijnen ook uit de volgende vRealize Automation-toepassingsmap.

/db/elasticsearch/horizon/nodes/0/indices

Oorzaak

Om ruimte te besparen, stelt vRealize Automation de maximale retentietijd voor Active Directory-synchronisatielogboeken in op drie dagen.

Oplossing

 1. Meld u als rootgebruiker aan bij een consolesessie van de vRealize Automation-toepassing.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor.
  /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties
 3. Verhoog de waarde voor de eigenschap analytics.maxQueryDays.
 4. Sla runtime-config.properties op en sluit het bestand.
 5. Herstart Identity Manager en de elastische zoekservices.
  service horizon-workspace restart
  service elasticsearch restart