De beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing kan u helpen bij het oplossen van problemen met vRealize Automation-onderdeelservices.

Probleem

Bij normale werking moeten alle vRealize Automation-onderdeelservices uniek zijn en de status GEREGISTREERD hebben. Een andere reeks voorwaarden kan ertoe leiden dat vRealize Automation onvoorspelbaar werkt.

Oorzaak

Hieronder vindt u voorbeelden van problemen die kunnen optreden met vRealize Automation-onderdeelservices.

 • Een service is gedeactiveerd.
 • Serverinstellingen hebben ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.
 • Een afhankelijkheid van een andere service heeft ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.
 • De SQL-service wordt mogelijk niet uitgevoerd.

Oplossing

Registreer opnieuw onderdeelservices waarbij fouten op lijken te treden.

 1. Maak een momentopname van de vRealize Automation-toepassing.

  U moet mogelijk teruggaan naar de momentopname als u verschillende servicewijzigingen uitprobeert en de toepassing daardoor in een onvoorspelbare staat eindigt.

 2. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 3. Klik op Services.
 4. Zoek in de lijst met services een service die niet de juiste status heeft of andere problemen heeft.
 5. Als de storing is opgetreden voor de iaas-service, gaat u naar de volgende stap.

  Als u wilt dat vRealize Automation de service opnieuw registreert, meldt u zich als rootgebruiker aan bij een consolesessie op de vRealize Automation-toepassing en start u vRealize Automation opnieuw door de volgende opdracht in te voeren.

  service vcac-server restart

  Als deze services zijn gekoppeld aan de ingesloten vRealize Orchestrator-instantie, voert u de volgende aanvullende opdracht in.

  service vco-restart restart

 6. Als de service met een fout de iaas-service is, voert u de volgende stappen uit om deze opnieuw te registreren.
  1. Maak de registratie van de service niet ongedaan.
  2. Op de primaire IaaS-webserver meldt u zich aan met een account met beheerdersrechten.
  3. Open een opdrachtprompt als beheerder.
  4. Voer de volgende opdracht uit.

   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterSolutionUser -url https://appliance-of-load-balancer-IP-of-FQDN/ -t vsphere.local -cu administrator -cp wachtwoord -f "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.data" -v

   Het wachtwoord is het wachtwoord voor administrator@vsphere.local.

  5. Voer een opdracht uit om de registratie-informatie in de IaaS-database bij te werken.

   SQL Server met Windows-verificatie:

   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" MoveRegistrationDataToDb -s IaaS-SQL-server-IP-of-FQDN -d SQL-databasenaam -f "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.data" -v

   SQL Server met oorspronkelijke SQL-verificatie:

   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" MoveRegistrationDataToDb -s SQL-server-IP-of-FQDN -d SQL-database-naam -su SQL-gebruiker -sp SQL-gebruikerswachtwoord -f "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.data" -v

   Om de servernaam of databasenaam te vinden, moet u het volgende bestand in een teksteditor bekijken en zoeken naar repository. De waarden Gegevensbron en Oorspronkelijke catalogus geven respectievelijk het adres van de server en de databasenaam weer.

   C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\Web.config

   De SQL-gebruiker moet DBO-rechten hebben voor de database.

  6. Registreer de endpoints door de volgende opdrachten uit te voeren:
   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterEndpoint --EndpointAddress https://IaaS-Web-server-or-load-balancer-IP-or-FQDN /vcac --Endpoint ui -v
   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterEndpoint --EndpointAddress https://IaaS-Web-server-or-load-balancer-IP-or-FQDN /WAPI --Endpoint wapi -v 
   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterEndpoint --EndpointAddress https://IaaS-Web-server-or-load-balancer-IP-or-FQDN /repository --Endpoint repo -v  
   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterEndpoint --EndpointAddress https://IaaS-Web-server-or-load-balancer-IP-or-FQDN /WAPI/api/status --Endpoint status -v
  7. Registreer de catalogusitems door de volgende opdracht uit te voeren:

   "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe" RegisterCatalogTypesAsync -v

  8. Start IIS opnieuw.

   iisreset

  9. Meld u aan bij de primaire IaaS Manager Service-host.
  10. Start de Windows-service van vRealize Automation opnieuw.

   VMware vCloud Automation Center Service

 7. Als u services opnieuw wilt registreren die zijn gekoppeld aan een extern systeem, zoals een extern vRealize Orchestrator-exemplaar, meldt u zich aan bij het externe systeem en start u de service daar opnieuw.