Beveilig de Bluetooth-protocolhandler op de hostmachines van uw virtual appliances om te voorkomen dat mogelijke aanvallers deze uitbuiten.

Het is niet nodig het Bluetooth-protocol te koppelen aan de netwerkstack. Hierdoor wordt de host extra blootgesteld aan mogelijke aanvallen.

Procedure

  1. Open het bestand /etc/modprobe.conf.local in een teksteditor.
  2. Controleer of de volgende regel in dit bestand staat.

    install bluetooth /bin/true

  3. Sla het CSV-bestand op en sluit het.