Het besturingselement Label in het woordenboek voor eigenschappen van vRealize Automation 6.2.x bestaat niet in het woordenboek voor eigenschappen van vRealize Automation 7.x.

Bij de migratie naar vRealize Automation 7.4 of lager wordt het besturingselement Label geconverteerd naar een TextBox-controletype in het gemigreerde woordenboek voor eigenschappen.

Bij de migratie naar vRealize Automation 7.5 of hoger wordt het besturingselement Label geconverteerd naar een TextArea-controletype in het gemigreerde woordenboek voor eigenschappen. Het controletype TextArea ondersteunt lange labelnamen beter dan het controletype TextBox dat wordt gebruikt bij het migreren naar eerdere versies van vRealize Automation 7.x.

Na de migratie kunt u eigenschapsdefinities die een betrokken controletype TextBox of TextArea bevatten als niet-overschrijfbaar instellen. Dit kan handmatig in de vRealize Automation-eigenschapsinstellingen van elke blueprint, handmatig in elk blueprintonderdeel, elke reservering, elk endpoint enzovoort waarin een betrokken aangepaste eigenschapsdefinitie wordt gebruikt, of programmatisch door gebruik te maken van de export- en importfuncties in vRealize CloudClient.

Procedure

 1. Na de migratie en om te bepalen welke eigenschapsdefinities gebruikmaken van een besturingselement van het type Text Box (7.4 of lager) of TextArea (7.5 of hoger), klikt u op Beheer > Eigenschapsdefinities en bekijkt u de instelling Weergavegebied voor elke eigenschapsdefinitie van het gegevenstype Tekenreeks.

  Dit zijn de eigenschapsdefinities die als niet-overschrijfbaar moeten worden ingesteld in uw gemigreerde instantie van vRealize Automation.

 2. Stel betrokken aangepaste eigenschappen als niet-overschrijfbaar in.
  • Handmatig voor de gehele blueprint

   1. Klik op het tabblad Ontwerpen en open een blueprint.

   2. Klik op het tandwielpictogram om de pagina Blueprinteigenschappen te openen.

    Tandwielpictogram van blueprint dat wordt gebruikt om de pagina Blueprinteigenschappen te openen bij het bewerken van een blueprint

   3. Klik op het tabblad Eigenschappen op de pagina Blueprinteigenschappen en klik op Aangepaste eigenschappen.

   4. Schakel Overschrijfbaar uit voor alle eigenschapsdefinities die een controletype TextBox of TextArea bevatten.

  • Handmatig voor elk blueprintonderdeel, elke reservering, elk endpoint enzovoort waarin een betrokken aangepaste eigenschap wordt gebruikt

   1. Voor endpoints en reserveringen klikt u op Infrastructuur en selecteert u Endpoints of Reserveringen.

   2. Open elk doelelement en gebruik het tabblad Eigenschappen om het betrokken controletype Text Box (7.4 of lager) of TextArea (7.5 of hoger) als niet-overschrijfbaar in te stellen.

   3. Open elke blueprint en gebruik het tabblad Eigenschappen op elke machine, elk netwerk en ander onderdeel van het blueprintcanvas om alle betrokken eigenschapsdefinities bij te werken.

  • Programmatisch voor de gehele blueprint

   1. Exporteer de blueprint met behulp van een export-commandoreeks in vRealize CloudClient.

   2. Markeer de betrokken eigenschapsdefinities als niet-overschrijfbaar. In dit voorbeeld is TestLabel ingesteld op niet-overschrijfbaar en is TestOverideLabel zo ingesteld dat het kan worden bewerkt op een aanvraagformulier.

     TestLabel:
      fixed: default test label description at BP
      required: true
      secured: false
      visible: true
     TestOverideLabel:
      default: override this value
      required: true
      secured: false
      visible: true

   3. Importeer de blueprint met behulp van een import-commandoreeks in vRealize CloudClient.