Neem eerst de volgende vereisten door voordat u de upgrade vanaf vRealize Automation 6.2.5 uitvoert.

Vereisten voor systeemconfiguratie

Controleer of aan de volgende hardwarevereisten wordt voldaan voordat u begint met een upgrade.

 • Controleer of alle toepassingen en servers binnen uw implementatie voldoen aan de systeemvereisten voor de nieuwste versie. Zie de koppeling naar de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix in de vRealize Automation-productdocumentatie.
 • Raadpleeg de VMware Product Interoperability Matrix op de VMware-website voor informatie over de compatibiliteit met andere VMware-producten. Zie de koppeling naar vRealize Automation-interoperabiliteitsmatrices in de vRealize Automation-productdocumentatie.
 • Controleer of de vRealize Automationversie waarvandaan u upgradet, in een stabiele staat verkeert. Corrigeer eventuele problemen voordat u de upgrade uitvoert.
 • Als u een upgrade uitvoert vanaf vRealize Automation 6.2.5, registreert u de vCloud Suite-licentiesleutel die u hebt gebruikt voor uw huidige vRealize Automation-omgeving. Na de upgrade worden de bestaande licentiesleutels uit de database verwijderd.
 • Controleer of u de time-outinstellingen voor de load balancer hebt gewijzigd van de standaardinstellingen in minimaal 10 minuten.

Vereisten voor hardwareconfiguratie

Controleer of de hardware in uw omgeving geschikt is voor uw vRealize Automation-doelrelease.

Zie vRealize Automation-hardwarespecificaties en maximale capaciteit.

Controleer of aan de volgende hardwarevereisten wordt voldaan voordat u begint met een upgrade.

 • U moet uw huidige hardware configureren voordat u de upgrade downloadt. Zie vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.5.
 • U hebt ten minste 18 GB RAM, 4 CPU's, Schijf1 = 50 GB, Schijf3 = 25 GB en Schijf4 = 50 GB nodig voordat u de upgrade kunt uitvoeren.

  Als de virtual machine zich op vCloud Networking and Security bevindt, moet u mogelijk meer RAM toewijzen.

  Hoewel de algemene ondersteuning van vCloud Networking and Security is beëindigd, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege NSX. Zie het Knowledge Base-artikel 2144733.

 • Deze knooppunten moeten ten minste 5 GB vrije schijfruimte bevatten:
  • Primaire IaaS-website
  • Microsoft SQL-database
  • Model Manager
 • Als u de upgrade wilt downloaden en uitvoeren, moet u de volgende bronnen hebben:
  • Ten minste 15 GB op de rootpartitie
  • 5 GB op de partitie /storage/db voor de master vRealize Automation-toepassing
  • 15 GB op de rootpartitie voor elke replica virtual appliance
 • Controleer de submap /storage/log en verwijder eventuele verouderde, gearchiveerde ZIP-bestanden om ruimte vrij te maken.

Algemene vereisten

Controleer of aan de volgende hardwarevereisten wordt voldaan voordat u begint met een upgrade.

 • U hebt toegang tot een Active Directory-account met de indeling gebruikersnaam@domein en rechten om de directory te binden.
 • U voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt toegang tot een account met de indeling SAMaccountName.
  • U hebt voldoende rechten om het systeem samen te voegen met het domein door een computerobject dynamisch te maken of het samen te voegen in een vooraf gemaakt object.
 • U hebt toegang tot alle databases en alle load balancers die de gevolgen ondervinden van of deelnemen aan de vRealize Automation-upgrade.
 • Terwijl u de upgrade uitvoert, zorgt u ervoor dat het systeem niet beschikbaar is voor gebruikers.
 • Schakel toepassingen die een query uitvoeren op vRealize Automation uit.
 • Controleer of MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld op alle vRealize Automation- en bijbehorende SQL-servers. Zie het Knowledge Base-artikel 2089503 voor meer instructies.
 • Als uw omgeving een externe vRealize Orchestrator-toepassing heeft en er een externe vRealize Orchestrator-toepassing is verbonden met Identity Appliance, voert u een upgrade uit op vRealize Orchestrator voordat u een upgrade uitvoert op vRealize Automation.
 • U kunt aanvullende taken voltooien om vRealize Automation virtual machines voor te bereiden voordat u de upgrade uitvoert. Voordat u de upgrade uitvoert, raadpleegt u het Knowledge Base-artikel 51531.
 • Controleer of u de time-outinstellingen voor de load balancer hebt gewijzigd van de standaardinstellingen in minimaal 10 minuten.
 • Als u de invoegtoepassing DynamicTypes gebruikt, exporteert u de configuratie van de invoegtoepassing DynamicTypes van vRealize Orchestrator als een pakket.
  1. Meld u aan bij de Java-client als beheerder.
  2. Selecteer het tabblad Werkstromen.
  3. Selecteer Bibliotheek > Dynamische typen > Configuratie.
  4. Selecteer de werkstroom Configuratie exporteren als pakket en voer deze uit.
  5. Klik op Niet ingesteld > Waarde invoegen.
  6. Selecteer de naamruimten die u wilt exporteren en klik op Toevoegen om ze aan het pakket toe te voegen.
  7. Klik op Verzenden om het pakket te exporteren.
 • Voer de volgende stappen uit als u een upgrade uitvoert op een gedistribueerde omgeving die is geconfigureerd met een ingesloten PostgreSQL-database.
  1. Bekijk de bestanden in de directory pgdata op de masterhost voordat u een upgrade uitvoert op de replicahosts.
  2. Blader naar de PostgreSQL-gegevensmap op de hoofdhost op /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/.
  3. Sluit en verwijder .swp-bestanden in de directory pgdata. Voor bestanden met het achtervoegsel .swp moet u de VI-sessie sluiten en het bestand verwijderen.
  4. Controleer of alle bestanden in deze directory de juiste naam van de eigenaar hebben: postgres:<owner-group>.