De upgrade van IaaS mislukt en u kunt niet verder gaan met de upgrade.

Probleem

De upgrade van IaaS is mislukt voor het website-onderdeel De volgende foutmeldingen worden in het installer-logbestand weergegeven.

 • System.Data.Services.Client.DataServiceQueryException:

  An error occurred while processing this request. --->

  System.Data.Services.Client.DataServiceClientException: <!DOCTYPE html>

 • <b> Description: </b>An application error

  occurred on the server. The current custom error settings for this application

  prevent the details of the application error from being viewed remotely (for

  security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the

  local server machine.

 • Warning: Non-zero return code. Command failed.
 • Done Building Project "C:\Program Files

  (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\DeployRepository.xml"

  (InstallRepoModel target(s)) -- FAILED.

De volgende foutmeldingen worden in het opslagplaatslogbestand weergegeven.

 • [Error]: [sub-thread-Id="20"

  context="" token=""] Failed to start repository service. Reason:

  System.InvalidOperationException: Configuration section encryptionKey is not

  protected

  at

  DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.ReadKeyFromConfiguration(Configuration

  config)

  at DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.Decrypt(String value)

  at DynamicOps.Repository.Runtime.CoreModel.GlobalPropertyItem.Decrypt(Func`2

  decryptFunc)

  at

  DynamicOps.Common.Entity.ContextHelpers.OnObjectMaterializedCallbackEncryptable(Object

  sender, ObjectMaterializedEventArgs e)

  at

  System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper.RaiseMaterializedEvents()

  at

  System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper`1.SimpleEnumerator.MoveNext()

  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)

  at System.Linq.Queryable.FirstOrDefault[TSource](IQueryable`1 source)

  at

  DynamicOps.Repository.Runtime.Common.GlobalPropertyHelper.GetGlobalPropertyItemValue(CoreModelEntities

  coreModelContext, String propertyName, Boolean throwIfPropertyNotFound)

  at

  DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.LoadSolutionUserCertificate()

  at

  DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.InitializeFromDb(String

  coreModelConnectionString)

  at DynamicOps.Repository.Runtime.Common.RepositoryRuntime.Initialize().

Oorzaak

De upgrade van IaaS gebeurt wanneer de datum waarop het bestand web.config is gemaakt, dezelfde datum of een latere datum is dan de datum waarop het bestand wordt gewijzigd.

Oplossing

 1. Meld u op de IaaS-host aan bij Windows.
 2. Open de Windows-opdrachtprompt.
 3. Wijzig de directory's in de vRealize Automation-installatiemap.
 4. Start uw teksteditor met de optie Als beheerder uitvoeren.
 5. Zoek en selecteer het bestand web.config en sla het bestand op om de aanpassingsdatum van het bestand te wijzigen.
 6. Bekijk de bestandeigenschappen van web.config om te controleren of de wijzigingsdatum van het bestand later is dan de creatiedatum.
 7. Upgrade IaaS.