Neem de volgende vereisten door voordat u het vRealize Automation-upgradeproces start.

Vereisten voor systeemconfiguratie

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • Controleer of alle toepassingen en servers binnen uw implementatie voldoen aan de systeemvereisten voor de nieuwste versie. Zie de koppeling naar de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix in de vRealize Automation-productdocumentatie.
 • Raadpleeg de VMware Product Interoperability Matrix op de VMware-website voor informatie over de compatibiliteit met andere VMware-producten. Zie de koppeling naar vRealize Automation-interoperabiliteitsmatrices in de vRealize Automation-productdocumentatie.
 • Controleer of de vRealize Automationversie waarvandaan u upgradet, in een stabiele staat verkeert. Corrigeer eventuele problemen voordat u de upgrade uitvoert.
 • Controleer of u de time-outinstellingen voor de load balancer hebt gewijzigd van de standaardinstellingen in minimaal 10 minuten.

Vereisten voor hardwareconfiguratie

Controleer of de hardware in uw omgeving geschikt is voor de vRealize Automation-release waarnaar u upgradet.

Zie vRealize Automation-hardwarespecificaties en maximale capaciteit.

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt ten minste 18 GB RAM, 4 CPU's, Schijf1 = 50 GB, Schijf3 = 25 GB en Schijf4 = 50 GB nodig voordat u de upgrade kunt uitvoeren.

  Als de virtual machine zich op vCloud Networking and Security bevindt, moet u mogelijk meer RAM toewijzen.

  Hoewel de algemene ondersteuning van vCloud Networking and Security is beëindigd, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege NSX. Zie het Knowledge Base-artikel 2144733.

 • Deze knooppunten moeten ten minste 5 GB vrije schijfruimte bevatten:
  • Primaire IaaS-website
  • Microsoft SQL-database
  • Model Manager
 • Als u de upgrade wilt downloaden en uitvoeren, moet u de volgende bronnen hebben:
  • Ten minste 15 GB op de rootpartitie
  • 5 GB op de partitie /storage/db voor de master vRealize Automation-toepassing
  • 15 GB op de rootpartitie voor elke replica virtual appliance
 • Controleer de submap /storage/log en verwijder eventuele verouderde, gearchiveerde ZIP-bestanden om ruimte vrij te maken.

Algemene vereisten

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • Maak een back-up van het bestand setenv.sh voordat u de upgrade start, omdat aangepaste updates voor dit bestand na de upgrade worden overschreven. Het bestand bevindt zich op /usr/lib/VCO/app-server/bin/setenv.sh. Werk de waarden naar wens bij na de upgrade en start de vco-server opnieuw op om de wijzigingen toe te passen.
 • U hebt toegang tot alle databases en alle load balancers die de gevolgen ondervinden van of deelnemen aan de vRealize Automation-upgrade.
 • Terwijl u de upgrade uitvoert, zorgt u ervoor dat het systeem niet beschikbaar is voor gebruikers.
 • Schakel toepassingen die een query uitvoeren op vRealize Automation uit.
 • Controleer of MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld op alle vRealize Automation- en bijbehorende SQL-servers. Zie het Knowledge Base-artikel 2089503 voor meer instructies.
 • Voer de volgende stappen uit als u een upgrade uitvoert op een gedistribueerde omgeving die is geconfigureerd met een ingesloten PostgreSQL-database.
  1. Bekijk de bestanden in de directory pgdata op de masterhost voordat u een upgrade uitvoert op de replicahosts.
  2. Blader naar de PostgreSQL-gegevensmap op de hoofdhost op /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/.
  3. Sluit en verwijder .swp-bestanden in de directory pgdata. Voor bestanden met het achtervoegsel .swp moet u de VI-sessie sluiten en het bestand verwijderen.
  4. Controleer of alle bestanden in deze directory de juiste naam van de eigenaar hebben: postgres:<owner-group>.
 • Als u de invoegtoepassing DynamicTypes gebruikt, exporteert u de configuratie van de invoegtoepassing DynamicTypes van vRealize Orchestrator als een pakket.
  1. Meld u aan bij de Java-client als beheerder.
  2. Selecteer het tabblad Werkstromen.
  3. Selecteer Bibliotheek > Dynamische typen > Configuratie.
  4. Selecteer de werkstroom Configuratie exporteren als pakket en voer deze uit.
  5. Klik op Niet ingesteld > Waarde invoegen.
  6. Selecteer de naamruimten die u wilt exporteren en klik op Toevoegen om ze aan het pakket toe te voegen.
  7. Klik op Verzenden om het pakket te exporteren.

Controleer ook of aangepaste eigenschappen geen spaties hebben in hun naam. Voordat u de upgrade naar deze versie van vRealize Automation uitvoert, verwijdert u eventuele spaties uit de namen van aangepaste eigenschappen. U kunt de spatie bijvoorbeeld vervangen door een onderstrepingsteken, zodat de aangepaste eigenschap wordt herkend in de bijgewerkte vRealize Automation-installatie. Namen van aangepaste vRealize Automation-eigenschappen mogen geen spaties bevatten. Dit probleem kan invloed hebben op het gebruik van een geüpgradede vRealize Orchestrator-installatie die gebruikmaakt van aangepaste eigenschappen die spaties in eerdere versies van vRealize Automation of vRealize Orchestrator of beide bevatten.