Poorten op IaaS Windows-servers moeten worden geconfigureerd voordat vRealize Automation wordt geïnstalleerd.

Open poorten tussen alle IaaS Windows-servers aan de hand van de volgende tabellen. Voeg de server toe die de SQL-database host, als deze losstaat van IaaS. Als het sitebeleid dit toestaat, kunt u desgewenst ook de firewalls tussen de IaaS Windows-servers en SQL Server uitschakelen.

Tabel 1. Inkomende poorten
Poort Protocol Onderdeel Opmerkingen
443 TCP Manager Service Communicatie met IaaS-onderdelen en de vRealize Automation-toepassing via HTTPS.
443 TCP vRealize Automation-toepassing Communicatie met IaaS-onderdelen en de vRealize Automation-toepassing via HTTPS.
443 TCP Infrastructuur-endpointhosts Communicatie met IaaS-onderdelen en de vRealize Automation-toepassing via HTTPS. Doorgaans is 443 de standaardcommunicatiepoort voor virtuele en cloud-endpointhosts, maar raadpleeg de bijgeleverde documentatie van uw infrastructuurhosts voor een volledige lijst van standaard- en vereiste poorten.
443 TCP Gastagent

Softwarebootstrapagent

Communicatie met Manager Service via HTTPS
443 TCP DEM-werker Communicatie met NSX Manager
1433 TCP SQL Server-instantie MSSQL
Tabel 2. Uitgaande poorten
Poort Protocol Onderdeel Opmerkingen
53 TCP, UDP Alles DNS
67, 68, 546, 547 TCP, UDP Alles DHCP
123 TCP, UDP Alles Optioneel. NTP
443 TCP Manager Service Communicatie met de vRealize Automation-toepassing via HTTPS
443 TCP Distributed Execution Managers Communicatie met Manager Service via HTTPS
443 TCP Proxyagenten Communicatie met Manager Service en infrastructuur-endpointhosts via HTTPS
443 TCP Management agent Communicatie met het vRealize Automation-apparaat
443 TCP Gastagent

Softwarebootstrapagent

Communicatie met Manager Service via HTTPS
1433 TCP Manager Service

Website

MSSQL
5480 TCP Alles Communicatie met het vRealize Automation-apparaat.

Omdat u DTC inschakelt tussen alle servers, is voor DTC bovendien poort 135 via TCP en een willekeurige poort tussen 1024 en 65535 vereist. Prerequisite Checker controleert of DTC wordt uitgevoerd en of de vereiste poorten open zijn.