Op de pagina Single Sign-On stelt u de aanmeldingsreferenties in van de standaard tenantsysteembeheerder van vRealize Automation.

De standaardtenantsysteembeheerder heeft de meeste bevoegdheden van alle gebruikers, inclusief voor het maken van aanvullende tenants. De referenties van de standaardtenantsysteembeheerder staan los van de rootreferenties van de vRealize Automation-toepassing.