U moet ten minste één DEM Werker en één DEM Orchestrator installeren. De installatieprocedure is dezelfde voor beide rollen.

DEM Orchestrators ondersteunen hoge beschikbaarheid in actief-actief modus. Doorgaans installeert u één DEM Orchestrator op elke Manager Service-machine. U kunt DEM Orchestrators en DEM-werkers installeren op dezelfde machine.

Voorwaarden

Het vRealize AutomationIaaS-installatieprogramma downloaden.

Voordat u een nieuwe DEMWorker installeert, exporteert u het certificaat uit de virtual appliance van uw vRA-installatie en importeert u dit in de opslaglocatie van het vertrouwde basiscertificaat voor uw lokale machine.

Procedure

 1. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 2. Klik op Volgende.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 4. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.
   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.
   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassingscertificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing is geopend op poort 5480.
 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 7. Selecteer Distributed Execution Managers onder Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 8. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.

  Zelfs in een gedistribueerde implementatie zou het installeren van meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-server in bepaalde gevallen kunnen worden overwogen.

  Als u meerdere IaaS-onderdelen installeert, moet u deze altijd installeren naar hetzelfde pad.

 9. Klik op Volgende.
 10. Controleer de voorwaarden en klik op Volgende.
 11. Voer de verificatiegegevens voor aanmelding in waaronder de service zal worden uitgevoerd.
  De serviceaccount moet lokale beheerdersrechten hebben en de domeinaccount zijn die u gedurende de IaaS-installatie hebt gebruikt. De serviceaccount heeft op elke gedistribueerde IaaS-server rechten en mag geen account voor een lokaal systeem zijn.
 12. Klik op Volgende.
 13. Selecteer het installatietype in het vervolgkeuzemenu DEM-rol.
  Optie Beschrijving
  Werker De Werker voert werkstromen uit.
  Orchestrator De Orchestrator controleert de DEM-werkeractiviteiten, inclusief planning- en voorverwerkingswerkstromen en monitort de DEM-werkeronlinestatus.
 14. Voer een unieke naam die deze DEM identificeert, in het tekstvak DEM-naam in.
  De naam mag geen spaties bevatten en mag niet langer zijn dan 128 tekens. Als u een eerder gebruikte naam invoert, verschijnt het volgende bericht: "DEM-naam bestaat al. Klik op Ja om een andere naam voor deze DEM in te voeren. Klik op Nee als u een DEM met dezelfde naam wilt herstellen of opnieuw installeren."
 15. (Optioneel) Voer een beschrijving van deze instantie in DEM-beschrijving in.
 16. Voer de hostnamen en poorten in de tekstvakken Manager Service-hostnaam en Model Manager-webservicehostnaam in.
  Optie Beschrijving
  Met een load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancers in voor het onderdeel Manager Service en de webserver die Model Manager host, mgr-svc-load-balancer.mycompany.com:443 en web-load-balancer.mycompany.com:443.

  Voer geen IP-adressen in.

  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de machine in voor het onderdeel Manager Service en de webserver die Model Manager host, mgr-svc.mycompany.com:443 en web.mycompany.com:443.

  Voer geen IP-adressen in.

  De standaardpoort is 443.
 17. (Optioneel) Klik op Testen om de verbindingen met de Manager Service en de Model Manager-webservice te testen.
 18. Klik op Toevoegen.
 19. Klik op Volgende.
 20. Klik op Installeren.
 21. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.
 22. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

 • Controleer of de service wordt uitgevoerd en dat het logboek geen fouten vertoont. De servicenaam is VMware DEM Rol - Naam waarbij de rol Orchestrator of Werker is. De logboeklocatie is Install Location\Distributed Execution Manager\Name\Logs.
 • Herhaal deze procedure om aanvullende DEM-instanties te installeren.