Een vRealize AutomationIaaS DEM-werker die communiceert met en gegevens verzamelt van Openstack of PowerVC moet aan extra vereisten voldoen, boven op de vereisten voor alle IaaS Windows-servers en DEM's in het algemeen.

Tabel 1. Vereisten voor DEM-werkers met OpenStack en PowerVC
Uw installatie Vereisten
Alles Schakel in het Windows-register TLS v1.2-ondersteuning voor .NET Framework in. Bijvoorbeeld:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
Windows 2008 DEM Host Schakel in het Windows-register het TLS v1.2-protocol in. Bijvoorbeeld:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001
Automatisch ondertekende certificaten op uw infrastructuur-endpointhost Als uw PowerVC- of Openstack-instantie geen gebruik maakt van vertrouwde certificaten, importeer dan het SSL-certificaat van uw PowerVC- of Openstack-instantie naar de Trusted Root Certificate Authorities op iedere IaaS Windows-server waar u van plan bent een vRealize Automation DEM te installeren.