Er is een alternatief voor het gebruik van de installatie-interface van vRealize Automation om het configuratiebeheerdersaccount en de eerste inhoud te maken.

Probleem

In het laatste stadium van de installatie van vRealize Automation volgt u de procedure voor het invoeren van een nieuw wachtwoord, het maken van het lokale configurationadmin-gebruikersaccount en het maken van de eerste inhoud. Er treedt een onherstelbare fout op in de interface.

Oplossing

Voer, in plaats van de interface te gebruiken, consoleopdrachten in om de configurationadmin-gebruiker en de eerste inhoud te maken. Het is mogelijk dat een fout in de interface optreedt nadat een deel van de procedure met succes is voltooid en dat u slechts enkele van de opdrachten nodig hebt.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de logboeken en uitvoering van vRealize Orchestrator-werkstromen controleert en vaststelt dat bij de interface-installatie de configurationadmin-gebruiker is gemaakt, maar niet de eerste inhoud. In dat geval kunt u gewoon de laatste twee consoleopdrachten invoeren om de procedure te voltooien.

Procedure

 1. Meld u aan bij de toepassingsconsole van vRealize Automation als rootgebruiker.
 2. Importeer de vRealize Orchestrator-werkstroom door de volgende opdracht in te voeren:

  /usr/sbin/vcac-config -e content-import --workflow /usr/lib/vcac/tools/initial-config/vra-initial-config-bundle-workflow.package --user $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT

 3. Voer de werkstroom uit om de configurationadmin-gebruiker te maken:

  /usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.py --host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --workflowid f2b3064a-75ca-4199-a824-1958d9c1efed --configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT

 4. Importeer de ASD-blueprint door de volgende opdracht in te voeren:

  /usr/sbin/vcac-config -e content-import --blueprint /usr/lib/vcac/tools/initial-config/vra-initial-config-bundle-asd.zip --user $CONFIGURATIONADMIN_USERNAME --password $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT

 5. Voer de werkstroom uit om de eerste inhoud te configureren:

  /usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.py --host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --workflowid ef00fce2-80ef-4b48-96b5-fdee36981770 --configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD