Een vRealize AutomationIaaS DEM-werker die virtual machines beheert met System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) moet aan extra vereisten voldoen, boven op de vereisten voor alle IaaS Windows-servers en DEM's in het algemeen.

 • Installeer de DEM-werker op dezelfde machine met de SCVMM-console.

  U doet er daarom goed aan de SCVMM-console te installeren op een afzonderlijke DEM-werker.

 • De DEM-werker moet toegang hebben tot de module SCVMM PowerShell die samen met de console is geïnstalleerd.
 • Het PowerShell-uitvoeringsbeleid moet zijn ingesteld op RemoteSigned of Unrestricted.
  Voer een van de volgende opdrachten in bij de PowerShell-opdrachtprompt om het PowerShell-uitvoeringsbeleid te verifiëren:
  help about_signing
  help Set-ExecutionPolicy
 • Als alle DEM-werkers in de instantie zich niet op machines bevinden die voldoen aan deze vereisten, gebruikt u Skill-opdrachten om SCVMM-gerelateerde werkstromen naar DEM-werkers te leiden die wel voldoen.

vRealize Automation biedt geen ondersteuning voor een implementatieomgeving waarin gebruik wordt gemaakt van een SCVMM-privécloudconfiguratie. vRealize Automation kan op dit moment niet verzamelen van, toewijzen aan of inrichten op basis van SCVM-privéclouds.

De volgende extra vereisten gelden voor SCVMM.

 • vRealize Automation ondersteunt SCVMM 2012 R2, waarvoor PowerShell 3 of hoger is vereist.
 • Installeer de SCVMM-console voordat u vRealize Automation DEM-werkers installeert die SCVMM-werkitems gebruiken.

  Als u de DEM-werker installeert voordat u de SCVMM-console installeert, bevat het logboek fouten van deze strekking:

  Werkstroom 'ScvmmEndpointDataCollection' is mislukt met de volgende uitzondering: de term 'Get-VMMServer' is niet herkend als de naam van een cmdlet, functie, scriptbestand of uitvoerbaar programma. Controleer de spelling van de naam of, als er een pad is opgegeven, controleer of het pad juist is en probeer het vervolgens opnieuw.

  Als u dit probleem wilt oplossen, controleert u of de SCVMM-console is geïnstalleerd en start u de DEM-werkerservice opnieuw.

 • Elke instantie van SCVMM moet worden gekoppeld aan het domein waarin de server zich bevindt.
 • De verificatiegegevens die worden gebruikt voor het beheer van het endpoint dat een instantie van SCVMM weergeeft, moeten over beheerderrechten beschikken op de SCVMM-server.

  De verificatiegegevens moeten ook beschikken over beheerdersrechten voor de Hyper-V-servers in de instantie.

 • Voor het inrichten van machines op een SCVMM-bron, moet de vRealize Automation-gebruiker die het catalogusitem aanvraagt de beheerdersrol binnen de SCVMM-instantie hebben.
 • De beheerde Hyper-V-servers in de SCVMM-instantie moeten Windows 2008 R2 SP1-servers zijn waarop Hyper-V is geïnstalleerd. De processor moet zijn voorzien van de nodige virtualisatie-extensies, .NET Framework 4.5.2 of hoger moet zijn geïnstalleerd en Windows Management Instrumentation (WMI) moet zijn ingeschakeld.
 • Als u een Generation-2-machine wilt inrichten op een SCVMM 2012 R2-bron, moet u de volgende eigenschappen toevoegen aan de blueprint.
  Scvmm.Generation2 = true
  Hyperv.Network.Type = synthetic
  

  Generation-2-blueprints moeten een bestaande virtualHardDisk (vHDX) met gegevensverzameling hebben op de pagina met buildinformatie over de blueprint. Als deze informatie ontbreekt mislukt de Generation-2-inrichting.

Zie Voorbereiding van uw SCVMM-omgeving voor meer informatie over het voorbereiden van machine-inrichting.