Een systeembeheerder moet handmatig bepaalde bestanden verwijderen en de database terugzetten om een mislukte IaaS-installatie volledig ongedaan te maken.

Procedure

 1. Als de volgende onderdelen aanwezig zijn, kunt u de installatie hiervan ongedaan maken met Windows Installer.
  • vRealize Automation-server
  • vRealize Automation WAPI
  Opmerking: Als het volgende bericht wordt weergegeven, moet u de machine opnieuw opstarten en vervolgens deze procedure uitvoeren: Er is een fout opgetreden bij het openen van het installatielogboekbestand. Controleer of de opgegeven locatie van het logboekbestand bestaat en of het bestand niet Alleen-lezen is.
  Opmerking: Als het Windows-systeem is teruggezet of als u de installatie van IaaS ongedaan hebt gemaakt, moet u de opdracht iisreset uitvoeren voordat u vRealize Automation IaaS opnieuw installeert.
 2. Zet de database terug in de staat waarin deze zich bevond, voordat de installatie is gestart. De methode die u hiervoor gebruikt, is afhankelijk van de oorspronkelijke installatiemodus van de database.
 3. Selecteer in IIS (Internet Information Services Manager) Standaardwebsite (of uw aangepaste website) en klik op Bindingen. Verwijder de https-binding (standaardwaarde is 443).
 4. Controleer of Applications Repository, vCAC en WAPI zijn verwijderd en dat de toepassingenpools RepositoryAppPool, vCACAppPool en WapiAppPool ook zijn verwijderd.

resultaten

Tabel 1. Mogelijke fouten bij het terugdraaien
Mogelijke fout Actie
Manager Server installeren Maak de installatie van vCloud Automation Center-server (indien aanwezig) ongedaan.
DEM Orchestrator installeren Indien aanwezig, maak de installatie ongedaan van DEM Orchestrator.
DEM Worker installeren Indien aanwezig, maak de installatie ongedaan van alle DEM-werkers.
Een agent installeren Indien aanwezig, maak de installatie ongedaan van alle agenten van vRealize Automation.