Voltooi de back-upvereisten voordat u de upgrade uitvoert vanaf vRealize Automation 6.2.5.

Voorwaarden

 • Controleer of u uw bronomgeving volledig hebt geïnstalleerd en geconfigureerd.

 • Maak voor elke appliance in de bronomgeving een back-up van alle configuratiebestanden voor de vRealize Automation-toepassing in de volgende directory's.

  • /etc/vcac/

  • /etc/vco/

  • /etc/apache2/

  • /etc/rabbitmq/

 • Maak een back-up van de configuratiebestanden voor de externe werkstroom (xmldb) van vRealize Automation op uw systeem. Bewaar de back-upbestanden in een tijdelijke map. Deze bestanden bevinden zich in \VMware\vCA\Server\ExternalWorkflows\xmldb\. Na de migratie herstelt u de xmldb-bestanden op uw nieuwe systeem. Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.

  Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem voor een gerelateerd probleem.

 • Maak een back-up van de externe vRealize Automation PostgreSQL-database. Voer de volgende stappen uit om te zien of uw PostgreSQL-database extern is.

  1. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de primaire of master-vRealize Automation-toepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Selecteer Cluster.

  3. Maak een back-up van de database als de host van het vRealize Automation PostgreSQL-databaseknooppunt verschilt van de host van de vRealize Automation-toepassing. Als de host van het databaseknooppunt hetzelfde is als de host van de toepassing, hoeft u geen back-up van de database te maken.

   Zie https://www.postgresql.org/ voor informatie over back-ups van PostgreSQL-databases.

 • Maak een momentopname van uw tenantconfiguratie en de toegewezen gebruikers.

 • Maak een back-up van alle bestanden die u hebt aangepast, zoals DataCenterLocations.xml.

 • Maak een momentopname van elke virtuele toepassing en IaaS-server. Houd u aan de richtlijnen voor het maken van een back-up van het volledige systeem voor het geval dat de upgrade van vRealize Automation mislukt. Zie Back-up en herstel voor vRealize Automation-installaties.