Een installatie kan niet slagen wanneer FIPS (Federal Information Processing Standard) is ingeschakeld.

Probleem

De installatie mislukt en de volgende foutmelding wordt weergegeven tijdens het installeren van het IaaS-webonderdeel.

Deze implementatie is geen onderdeel van de goedgekeurde cryptografische algoritmes voor Windows Platform FIPS.

Oorzaak

vRealize Automation IaaS is gebaseerd op Microsoft Windows Communication Foundation (WCF), en biedt geen ondersteuning van FIPS.

Oplossing

Op de IaaS Windows-server schakelt u het FIPS-beleid uit.
  1. Ga naar Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Lokaal beveiligingsbeleid.
  2. In het dialoogvenster Groepsbeleid, onder Lokaal beleid, selecteert u Beveiligingsopties.
  3. Zoek de volgende vermelding en schakel deze uit.

    Systeemcryptografie: gebruik algoritmes die conform zijn met FIPS voor versleutelen, hashen en ondertekenen.