Voordat de migratie wordt uitgevoerd, moet u een back-up maken van uw IaaS Microsoft SQL-database in de vRealize Automation-bronomgeving en deze herstellen in een nieuwe, lege database die is gemaakt in de vRealize Automation-doelomgeving.

Voorwaarden

Procedure

  • Maak een volledige back-up van uw vRealize AutomationIaaS Microsoft SQL-brondatabase. U gebruikt de back-up om de SQL-database te herstellen in een nieuwe, lege database die in de doelomgeving is gemaakt.

Volgende stappen

Momentopname maken van de vRealize Automation-doelomgeving.