IaaS-servers die zijn gekloond met een sjabloon waarin DTC al is geïnstalleerd, hebben dubbele id's voor DTC, wat communicatie tussen knooppunten verhindert.

Probleem

De uitvoering van de IaaS Manager Service mislukt en de volgende foutmelding wordt in het Manager Service-logboek opgenomen.
De communicatie met de onderliggende transactiemanager is mislukt. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Door communicatieproblemen kan de MSDTC-transactiemanager de transactie niet ophalen bij de brontransactiemanager. Mogelijk oorzaken zijn: er is een firewall aanwezig die geen uitzondering voor het MSDTC-proces toestaat, de twee machines herkennen elkaars NetBIOS-naam niet, of er is geen ondersteuning voor netwerktransacties ingeschakeld voor een van de twee transactiemanagers.

Oorzaak

Wanneer u een IaaS-server kloont waarop DTC al is geïnstalleerd, bevat de kloon dezelfde unieke id voor DTC als het origineel. Communicatie tussen de twee machines mislukt.

Oplossing

  1. Open als Administrator een opdrachtprompt op de kloon.
  2. Voer de volgende opdracht uit.
    msdtc -uninstall
  3. Start de kloon opnieuw.
  4. Open nog een opdrachtprompt en voer de volgende opdracht uit.
    msdtc -install manager-service-host-FQDN