Op de pagina Installatievereisten stopt u even om een verbinding tot stand te brengen met Windows-machines die als host fungeren voor vRealize AutomationIaaS. Daarnaast selecteert u een bron voor tijdsynchronisatie.

IaaS Windows-servers

Als u wilt dat een Windows-machine dient als een IaaS-onderdeelhost, moet u vCAC-IaaSManagementAgent-Setup.msi downloaden en installeren op de Windows-machine.

De installatie van de Management Agent vereist communicatie met een actieve vRealize Automation-toepassing. Elke keer dat u de Management Agent in Windows installeert, wordt dat systeem op unieke wijze verbonden met de specifieke toepassing en implementatie.

Mogelijke IaaS Windows-servers die de juiste Management Agent hebben geïnstalleerd, worden weergegeven onder Gedetecteerde hosts.

Als u wilt dat een gedetecteerde host wordt genegeerd in de installatiewizard, klikt u op Verwijderen. Als een Windows-host wordt verwijderd, wordt de bijbehorende Management Agent niet verwijderd. Als u de agent wilt verwijderen, gebruikt u de functie Software rechtstreeks in Windows.

Tijdbron

U moet elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server synchroniseren met dezelfde tijdbron. De volgende bronnen zijn toegestaan:

  • Hosttijd gebruiken—Synchroniseer met de ESXi-host van de vRealize Automation-toepassing.
  • Tijdserver gebruiken—Synchroniseer met één externe NTP-server (Network Time Protocol). Voer de FQDN of het IP-adres van de NTP-server in.

Gebruik binnen een vRealize Automation-implementatie geen tijdbronnen door elkaar.