U moet de coderingssleutel van de vRealize Automation-bronomgeving als onderdeel van de migratieprocedure invoeren.

Voorwaarden

Controleer of u beheerdersrechten hebt op de actieve virtual machine van de Manager Service-host in uw bronomgeving.

Procedure

  1. Open een opdrachtprompt als beheerder op de virtual machine die als host fungeert voor de actieve Manager-Service in uw bronomgeving en voer deze opdracht uit.
    "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\EncryptionKeyTool\DynamicOps.Tools.EncryptionKeyTool.exe" key-read -c "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config" -v

    Als uw installatiedirectory zich niet op de standaardlocatie C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC bevindt, wijzigt u het bovengenoemde pad om uw huidige installatiedirectory weer te geven.

  2. Sla de sleutel op die wordt weergegeven nadat u de opdracht hebt uitgevoerd.
    De sleutel is een lange reeks tekens die er als volgt uitziet:

    NRH+f/BlnCB6yvasLS3sxespgdkcFWAEuyV0g4lfryg=.

Volgende stappen