Welke procedure u uitvoert om uw vRealize Automation-bronomgevingsgegevens te migreren is afhankelijk van de vraag of u migreert naar een minimale omgeving of naar een omgeving met hoge beschikbaarheid.