Na migratie moet u alle ontbrekende aangepaste datacenterlocaties toevoegen aan het vervolgkeuzemenu Locatie.

Na migratie naar de meest recente versie van vRealize Automation worden de datacenterlocaties in het vervolgkeuzemenu Locatie op de pagina Computerbronnen weer ingesteld op de standaardlijst. Hoewel aangepaste datacenterlocaties ontbreken, worden alle computerbronconfiguraties met succes gemigreerd en is dit niet van invloed op de eigenschap Vrm.DataCenter.Location. U kunt nog steeds aangepaste datacenterlocaties aan het menu Locatie toevoegen.

Voorwaarden

Migreer naar de meest recente versie van vRealize Automation.

Procedure