De namen van hosts in uw vRealize Automation-installatie moeten aan bepaalde vereisten voldoen.

 • Alle vRealize Automation-machines in uw installatie moeten elkaars namen kunnen omzetten aan de hand van de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN).

  Geef tijdens het uitvoeren van de installatie altijd de volledige FQDN op wanneer u een vRealize Automation-machine identificeert of selecteert. Geef geen IP-adressen of korte machinenamen op.

 • Naast de FQDN-vereiste moeten Windows-machines die als host fungeren van de Model Manager-webservice, de Manager Service en de Microsoft SQL Server-database elkaars namen kunnen omzetten aan de hand van de Windows Internet Name Service (WINS)-naam.

  Configureer uw domeinnaamsysteem (DNS) zodanig dat deze korte WINS-hostnamen worden omgezet.

 • Plan de benaming van domeinen en machines vooraf zodat vRealize Automation-machinenamen met letters (a-z, A-Z) beginnen, met letters of cijfers (0-9) eindigen en alleen letters, cijfers of koppeltekens ( - ) in het midden hebben. Het onderstrepingsteken (_) mag niet voorkomen in de hostnaam of in de FQDN.

  Bekijk de specificaties voor hostnamen van de Internet Engineering Task Force voor meer informatie over toegestane namen. Zie www.ietf.org.

 • Doorgaans behoudt u de hostnamen en FQDN's die u had gepland voor vRealize Automation-systemen. Het is niet altijd mogelijk om een hostnaam te wijzigen. Wanneer een wijziging mogelijk is, kan het een complexe procedure zijn.
 • U doet er daarom goed aan statische IP-adressen te gebruiken voor alle vRealize Automation-toepassingen en IaaS Windows-servers. vRealize Automation ondersteunt DHCP, maar statische IP-adressen worden aanbevolen voor langetermijnimplementaties zoals productieomgevingen.
  • U past een IP-adres toe op de vRealize Automation-toepassing tijdens de OVF- of OVA-implementatie.
  • Voor de IaaS Windows-servers volgt u de gebruikelijke procedure van uw besturingssysteem. Stel het IP-adres in voordat u vRealize AutomationIaaS installeert.