U moet uw team eerst toegangsrechten verlenen voor de standaardtenant voordat ze vRealize Automation kunnen configureren.

De standaardtenant wordt automatisch gemaakt wanneer u Single Sign-On in de installatiewizard configureert. U kunt geen tenantgegevens wijzigen, zoals de naam of URL-tokens, maar u kunt wel te allen tijde nieuwe lokale gebruikers maken en aanvullende tenants of IaaS-beheerders aanwijzen.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation als de beheerder van de standaardtenant.
  1. Navigeer naar de vRealize Automation-productinterface.
   https:// vrealize-automation-FQDN/vcac
  2. Meld u aan met de gebruikersnaam administrator en het wachtwoord dat u voor deze gebruiker hebt gedefinieerd bij het configureren van SSO.
 2. Selecteer Beheer > Tenants.
 3. Klik op de naam van de standaardtenant, vsphere.local.
 4. Klik op het tabblad Lokale gebruikers.
 5. Maak de lokale-gebruikersaccounts voor de standaardtenant van vRealize Automation.
  Lokale gebruikers zijn tenantspecifiek en hebben alleen toegang tot de tenant waarin u ze hebt gemaakt.
  1. Klik op het pictogram Toevoegen (+).
  2. Geef de gegevens op voor de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de infrastructuur.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Herhaal deze stap om een of meer aanvullende gebruikers toe te voegen die verantwoordelijk zijn voor de configuratie van de standaardtenant.
 6. Klik op het tabblad Beheerders.
 7. Wijs de lokale gebruikers toe aan de rollen van de tenant- en IaaS-beheerder.
  1. Voer een gebruikersnaam in het zoekvak Tenantbeheerders in en druk op Enter.
  2. Voer een gebruikersnaam in het zoekvak IaaS-beheerders in en druk op Enter.
   De IaaS-beheerder is verantwoordelijk voor het maken en beheren van infrastructurele endpoints in vRealize Automation. Deze rol kan alleen worden verleend door de systeembeheerder.
 8. Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

Geef uw team de toegangs-URL en aanmeldingsgegevens voor de gebruikersaccounts die u hebt gemaakt, zodat ze kunnen beginnen met de configuratie van vRealize Automation.

 • Tenantbeheerders configureren instellingen zoals de verificatie van gebruikers, inclusief de configuratie van het Beheer van directory's voor hoge beschikbaarheid. Zie Tenantinstellingen configureren.
 • IaaS-beheerders bereiden externe bronnen voor op het inrichten. Zie Externe voorbereidingen voor inrichting
 • Als u Initiële inhoud maken hebt geconfigureerd tijdens de installatie, kan uw configuratiebeheerder een catalogusitem uit de initiële inhoud aanvragen om snel een proof of concept te vullen.