Er zijn verschillende gebruikersaccounts en wachtwoorden die u mogelijk moet maken of waarvoor u mogelijk instellingen moet plannen voordat u vRealize Automation installeert.

IaaS Serviceaccount

IaaS installeert verschillende Windows-services die onder één gebruikersaccount moeten worden uitgevoerd.

 • Het account moet een domeingebruiker zijn.
 • Het account hoeft geen domeinbeheerder te zijn, maar moet, voor de installatie begint, op alle IaaS Windows-servers over lokale beheerdersrechten beschikken.
 • Het accountwachtwoord mag geen dubbel aanhalingsteken ( " ) bevatten.
 • Het Management Agent-installatieprogramma voor IaaS Windows-servers vraagt u de verificatiegegevens voor het account op te geven.
 • Het account moet beschikken over het recht Aanmelden als een service, waarmee de Manager Service kan starten en logboekbestanden kan genereren.
 • Het account moet beschikken over dbo-rechten (eigenaar van database) voor de IaaS-database.

  Als u het installatieprogramma gebruikt om de database te maken, voegt u de accountaanmelding aan SQL Server toe voordat u aan de installatie begint. Het installatieprogramma verleent de dbo-rechten nadat het de database heeft gemaakt.

 • Als u het installatieprogramma gebruikt om de database te maken, in SQL, voegt u de rol sysadmin aan het account toe voordat u aan de installatie begint.

  De rol sysadmin is niet vereist als u ervoor kiest om een reeds bestaande lege database te gebruiken.

 • Als uw site gebruikmaakt van beveiligingsinstellingen voor groepsbeleid, controleert u de volgende instellingen voor het account. Voer de groepsbeleidseditor gpedit.msc uit en zoek onder Computerconfiguratie > Windows-instellingen > Beveiligingsinstellingen > Lokaal beleid > Toewijzing van gebruikersrechten.
  • Lokaal aanmelden weigeren: voeg het account niet toe.
  • Lokaal aanmelden toestaan: voeg het account toe.
  • Toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren: voeg het account niet toe.
  • Deze computer via het netwerk benaderen: voeg het account toe.

Identiteit van IIS-toepassingenpool

Het account dat u als de identiteit van de IIS-toepassingenpool gebruikt voor de Model Manager Web-service moet beschikken over het recht Aanmelden als een batchtaak.

IaaS Databaseverificatiegegevens

U kunt de database laten maken door het installatieprogramma van vRealize Automation of u kunt deze apart maken met behulp van SQL Server. Wanneer het vRealize Automation-installatieprogramma de database maakt, gelden de volgende vereisten.

 • Als u voor het vRealize Automation-installatieprogramma Windows-verificatie selecteert, moet het account dat de Management Agent op de primaire IaaS-webserver uitvoert in SQL over de rol sysadmin beschikken om de database te maken en de grootte ervan te wijzigen.
 • Als u voor het vRealize Automation-installatieprogramma Windows-verificatie selecteert, moet het account dat de Management Agent op de primaire IaaS-webserver uitvoert in SQL over de rol sysadmin beschikken omdat tijdens runtime de verificatiegegevens worden gebruikt.
 • Als u de database apart maakt, hoeven de verificatiegegevens van de Windows- of SQL-gebruiker die u opgeeft alleen te beschikken over dbo-rechten op de database.

IaaS Wachtwoordzin voor beveiliging van database

De wachtwoordzin voor de beveiliging van de database genereert een coderingssleutel die gegevens in de IaaS SQL-database beveiligt. U geeft de wachtwoordzin voor de beveiliging op de pagina met de IaaS-host van de installatiewizard op.

 • Gebruik gedurende de hele installatie dezelfde wachtwoordzin voor de beveiliging van de database, zodat elk onderdeel dezelfde coderingssleutel heeft.
 • Noteer de wachtwoordzin omdat u deze nodig hebt om de database te herstellen als er een fout optreedt of als u na de oorspronkelijke installatie onderdelen wilt toevoegen.
 • De wachtwoordzin voor de beveiliging van de database mag geen dubbel aanhalingsteken ( " ) bevatten. De wachtwoordzin wordt dan wel geaccepteerd wanneer u het maakt, maar zorgt ervoor dat de installatie mislukt.

vSphere-endpoints

Als u van plan bent in te richten naar een vSphere-endpoint, hebt u een lokaal account of domeinaccount nodig met voldoende rechten om bewerkingen uit te voeren op de bestemming. Voor het account moet ook het geschikte rechtenniveau zijn geconfigureerd in vRealize Orchestrator.

vRealize Automation-beheerderswachtwoord

Na de installatie kunt u zich met het vRealize Automation-beheerderswachtwoord aanmelden bij de standaardtenant. U geeft het beheerderswachtwoord op de pagina voor Single Sign-On van de installatiewizard op.

Het vRealize Automation-beheerderswachtwoord mag niet eindigen op een is-gelijkteken ( = ). Het wachtwoord wordt dan wel geaccepteerd wanneer u het maakt, maar het veroorzaakt later fouten wanneer u bewerkingen uitvoert zoals het opslaan van endpoints.