Een systeembeheerder installeert EPI-agenten (External Provisioning Infrastructure) om het gebruik van Visual Basic-scripts in het inrichtingsproces mogelijk te maken.

In de volgende tabel worden vereisten beschreven die van toepassing zijn op de installatie van een EPI-agent om het gebruik van Visual Basic-script bij het inrichtingsproces mogelijk te maken.

Tabel 1. EPI-agenten voor Visual Basic-scripts

Vereiste

Beschrijving

Verificatiegegevens

De verificatiegegevens waaronder de agent moet worden uitgevoerd, moeten toegang verlenen tot de installatiehost op beheerdersniveau.

Microsoft PowerShell

Microsoft PowerShell moet zijn geïnstalleerd op de installatiehost voordat u de agent kunt installeren. De versie die vereist is, is afhankelijk van het besturingssysteem op de installatiehost en is mogelijk tegelijk met dat besturingssysteem geïnstalleerd. Ga naar http://support.microsoft.com voor meer informatie.

MS PowerShell-uitvoeringsbeleid

Het MS PowerShell-uitvoeringsbeleid moet worden ingesteld op RemoteSigned of Unrestricted.

Gebruik voor informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid een van de volgende opdrachten na de opdrachtprompt in PowerShell:

help about_signing
help	Set-ExecutionPolicy