Gebruik de volgende procedure om het vRealize Automation-endpoint in het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw te configureren.

Voorwaarden

 • Succesvolle migratie naar de meest recente versie van vRealize Automation.
 • Maak verbinding met het vRealize Orchestrator-doel met de vRealize Orchestrator-client. Voor informatie raadpleegt u De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken in de vRealize Orchestrator-documentatie.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen in het bovenste vervolgkeuzemenu.
 2. Klik op Inventaris.
 3. Vouw vRealize Automation uit.
 4. Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, identificeert u de endpoints die de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) bevatten van de host van de vRealize Automation-brontoepassing. Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, identificeert u de endpoints die de FQDN bevatten van de load balancer van de brontoepassing.
  Als u endpoints met de FQDN vindt, voert u deze stappen uit. Als u geen endpoints met de FQDN vindt, voert u deze stappen uit.
  1. Klik op Werkstromen.
  2. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Configuratie te selecteren.
  3. Voer een van de volgende stappen uit.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, voert u de werkstroom vRA-host verwijderen uit voor elk endpoint dat de FQDN van de host van de vRealize Automation-brontoepassing bevat.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, voert u de werkstroom vRA-host verwijderen uit voor elk endpoint dat de FQDN van de load balancer van de brontoepassing bevat.
  1. Klik op Bronnen.
  2. Klik op het updatepictogram op de bovenste werkbalk.
  3. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vCACCAFE > Configuratie te selecteren.
  4. Voer een van de volgende stappen uit.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, verwijdert u elke bron die een URL-eigenschap heeft met de FQDN van de host van de vRealize Automation-brontoepassing
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, verwijdert u elke bron die een URL-eigenschap heeft met de FQDN van de load balancer van de vRealize Automation-brontoepassing.
 5. Klik op Werkstromen.
 6. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Configuratie te selecteren.
 7. Als u de vRealize Automation-doeltoepassingshost wilt toevoegen of de host voor load balancer als u een migratie hebt uitgevoerd naar een implementatie met hoge beschikbaarheid, voert u de werkstroom Een vRA-host toevoegen met onderdeelregister uit.