Als u de beste systeemprestaties wenst, configureert u het vRealize Automation-systeem in overeenstemming met de richtlijnen van VMware voor een hoge beschikbaarheid.

vRealize Automation-toepassing

De vRealize Automation-toepassing ondersteunt actief-actief hoge beschikbaarheid voor alle onderdelen met uitzondering van de toepassingsdatabase. Vanaf versie 7.3 is databasefailover automatisch als drie knooppunten worden geïmplementeerd en synchrone replicatie tussen twee knooppunten wordt geconfigureerd. Als een databasefout wordt gedetecteerd in vRealize Automation-toepassing, wordt een geschikte databaseserver gepromoveerd tot controller. U kunt de toepassingsdatabase controleren en beheren op het tabblad Cluster van de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

Voor een hoge beschikbaarheid van deze toepassingen plaatst u deze onder een load balancer. Zie Uw load balancer configureren voor meer informatie. Vanaf versie 7.0 zijn de database van de toepassing en vRealize Orchestrator automatisch geclusterd en beschikbaar voor gebruik.

vRealize Automation Beheer van directory's

Elke vRealize Automation-toepassing bevat een connector die ondersteuning biedt voor gebruikersverificatie, hoewel er meestal maar één connector wordt geconfigureerd voor het uitvoeren van synchronisatie tussen directory's. Het maakt niet uit welke connector u kiest als de connector voor synchronisatie. Om hoge beschikbaarheid voor Beheer van directory's te ondersteunen, moet u een tweede connector configureren die overeenkomt met uw tweede vRealize Automation-toepassing, die verbinding maakt met uw identiteitsprovider en verwijst naar dezelfde Active Directory-instantie. Als er in deze configuratie een storing optreedt in een toepassing, neemt de andere het beheer van gebruikersverificatie over.

In een omgeving met hoge beschikbaarheid moeten alle knooppunten dezelfde verzameling Active Directory-directory's, gebruikers, verificatiemethoden, enz. bedienen. De meest directe methode om dit te bereiken, is door de identiteitsprovider te promoveren naar het cluster door de host van de load balancer in te stellen als de host van de identiteitsprovider. In deze configuratie worden alle verificatieaanvragen doorgeleid naar de load balancer, die de aanvragen doorstuurt naar een van de connectoren.

Raadpleeg Configure Directories Management for High Availability voor meer informatie over het configureren van beheer van directory's voor hoge beschikbaarheid.

Infrastructure Web Server

De onderdelen van de Infrastructure-webserver ondersteunen allemaal een actief-actief hoge beschikbaarheid. Voor een hoge beschikbaarheid van deze onderdelen plaatst u deze onder een load balancer.

Infrastructure Manager Service

De onderdelen van de Manager Service ondersteunen een actief-passief hoge beschikbaarheid. Voor een hoge beschikbaarheid van dit onderdeel plaatst u twee Manager Services onder een load balancer. In vRealize Automation 7.3 en hoger is failover automatisch.

Als de actieve Manager Service uitvalt, stopt u de Windows-service als deze niet reeds onder de load balancer gestopt is. Schakel de passieve Manager Service in en start de Windows-service onder de load balancer opnieuw in. Zie De actieve Manager Service installeren.

Agenten

Agenten ondersteunen een actief-actief hoge beschikbaarheid. Raadpleeg de documentatie over de configuratie van vRealize Automation voor meer informatie over het configureren van agenten voor een hoge beschikbaarheid. Controleer de doelservice voor een hoge beschikbaarheid.

Distributed Execution Manager Worker

Een Distributed Execution Manager (DEM) die onder de Worker-rol draait, ondersteunt een actief-actief hoge beschikbaarheid. Als een storing in de DEM Worker-instantie optreedt, detecteert de DEM Orchestrator de storing en annuleert de DEM Orchestrator de werkstromen die de DEM Worker-instantie uitvoert. Als de DEM Worker-instantie weer online is, detecteert de instantie dat de DEM Orchestrator de werkstromen van de instantie heeft geannuleerd en stopt de instantie de uitvoering van de werkstromen. Om te voorkomen dat werkstromen voortijdig worden geannuleerd, laat u een DEM Worker-instantie gedurende enkele minuten offline voordat u de werkstromen ervan annuleert.

Distributed Execution Manager Orchestrator

DEM's die onder de Orchestrator-rol draaien, ondersteunen een actief-actief hoge beschikbaarheid. Als een DEM Orchestrator start, zoekt deze een andere actieve DEM Orchestrator.
  • Als de DEM Orchestrator geen andere actieve DEM Orchestrator-instanties detecteert, start de DEM Orchestrator als primaire DEM Orchestrator.
  • Als de DEM Orchestrator een andere actieve DEM Orchestrator detecteert, controleert de DEM Orchestrator de andere primaire DEM Orchestrator om een storing te detecteren.
  • Als de DEM Orchestrator een storing detecteert, wordt de DEM Orchestrator de primaire instantie.

Als de vorige primaire instantie weer online is, detecteert de DEM Orchestrator dat een andere DEM Orchestrator zijn rol als primaire instantie heeft overgenomen en controleert de DEM Orchestrator op storingen in de primaire Orchestrator-instantie.

MSSQL-databaseserver voor Infrastructure-onderdelen

vRealize Automation ondersteunt SQL AlwaysON-groepen alleen met Microsoft SQL Server 2016. Wanneer u SQL Server 2016 installeert, moet de database worden gemaakt in de modus 100. Als u een oudere versie van Microsoft SQL Server gebruikt, gebruikt u een failoverclusterinstantie met gedeelde schijven. Raadpleeg het Microsoft-artikel https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms366279.aspx voor meer informatie over het configureren van SQL AlwaysOn-groepen met MSDTC.

vRealize Orchestrator

Een ingebedde interne instantie met hoge beschikbaarheid van vRealize Orchestrator wordt geleverd als onderdeel van de appliance vRealize Automation.