U installeert het Model Manager-onderdeel op dezelfde machine die het eerste Web-serveronderdeel host. U installeert Model Manager-gegevens slechts eenmaal.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Model Manager-gegevens.
 2. Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-toepassing in in het tekstvak Server.
  vrealize-automation-appliance.mycompany.com

  Voer geen IP-adres in.

 3. Klik op Laden om de SSO-standaardtenant weer te geven.
  De standaardtenant vsphere.local wordt automatisch gemaakt wanneer u Single Sign-On configureert. Wijzig deze niet.
 4. Klik op Downloaden om het certificaat te importeren vanaf de virtuele toepassing.
  Het kan enkele minuten duren voordat het certificaat is gedownload.
 5. (Optioneel) Klik op Certificaat weergeven, bekijk het certificaat en klik op OK om het informatievenster te sluiten.
 6. Klik op Certificaat accepteren.
 7. Voer administrator@vsphere.local in in het tekstvak Gebruikersnaam en voer het wachtwoord dat u hebt gemaakt toen u de SSO hebt geconfigureerd, in in de tekstvakken Wachtwoord en Bevestigen.
 8. (Optioneel) Klik op Testen om de verificatiegegevens te controleren.
 9. Identificeer het IaaS Web-serveronderdeel in het tekstvak IaaS-server.
  Optie Beschrijving
  Met een load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het IaaS Web-serveronderdeel in (web-load-balancer.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het IaaS Web-serveronderdeel hebt geïnstalleerd (web.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  De standaardpoort is 443.
 10. Klik op Testen om de serververbinding te verifiëren.
 11. Klik op Volgende.
 12. Voltooi de Prerequisite Check.
  Optie Beschrijving
  Geen fouten Klik op Volgende.
  Niet-kritieke fouten Klik op Overslaan.
  Kritieke fouten Als u kritieke fouten overslaat, zal de installatie mislukken. Als er waarschuwingen worden weergegeven, selecteert u de waarschuwing in het linkervenster en volgt u de instructies aan de rechterkant. Handel alle kritieke fouten af en klik op Opnieuw controleren om te controleren of alles in orde is.
 13. Ga naar de pagina Server- en accountinstellingen en voer in de tekstvakken Informatie over serverinstallatie de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de serviceaccountgebruiker die over beheerdersrechten beschikt voor de huidige installatieserver.
  De serviceaccountgebruiker moet één domeinaccount zijn met rechten op elke gedistribueerde IaaS-server. Gebruik geen lokale systeemaccounts.
 14. Geeft de wachtwoordzin op die wordt gebruikt om de coderingssleutel te genereren die de database beveiligt.
  Optie Beschrijving
  Als u al onderdelen in deze omgeving hebt geïnstalleerd Typ de wachtwoordzin die u eerder hebt gemaakt in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen.
  Als dit de eerste installatie is Typ een wachtwoordzin in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen. U moet deze wachtwoordzin gebruiken telkens wanneer u een nieuw onderdeel installeert.
  Bewaar deze wachtwoordzin op een beveiligde plek voor later gebruik.
 15. Geef de IaaS-databaseserver, de databasenaam en de verificatiemethode voor de databaseserver op in het tekstvak Microsoft SQL Database-installatie-informatie.
  Dit is de IaaS-databaseserver, de naam en de verificatie-informatie die u eerder hebt gemaakt.
 16. Klik op Volgende.
 17. Klik op Installeren.
 18. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.

Volgende stappen

U kunt aanvullende Web-serveronderdelen installeren of de Manager Service installeren. Zie Extra IaaS-webserveronderdelen of De actieve Manager Service installeren.