Automatische faillover van Manager Service wordt standaard uitgeschakeld als u een upgrade uitvoert van vRealize Automation.

Voer de volgende stappen uit om automatische failover van Manager Service na een upgrade in te schakelen.

Procedure

  1. Open een opdrachtprompt als root in de vRealize Automation-toepassing.
  2. Wijzig directory's in /usr/lib/vcac/tools/vamil/commands.
  3. Voer de volgende opdracht uit om automatische failover van Manager Service in te schakelen.
    python ./manager-service-automatic-failover ENABLE

    Voer de volgende opdracht uit als u automatische failover voor een gehele IaaS-implementatie wilt uitschakelen.

    python ./manager-service-automatic-failover DISABLE