U dient de SQL-database te upgraden en alle systemen te configureren waarop IaaS-componenten zijn geïnstalleerd nadat u vRealize Automation hebt bijgewerkt vanaf 6.2.5. U kunt deze stappen gebruiken voor minimale en gedistribueerde installaties.

Opmerking: Het IaaS-installatieprogramma moet op de virtual machine staan waarop ook de IaaS-onderdelen staan die u wilt upgraden. U kunt het installatiebestand normaal niet vanaf een externe locatie uitvoeren. Alleen voor de Microsoft SQL-database kan dit wel. In dat geval kunt u een externe upgrade uitvoeren vanaf het webknooppunt.

Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn. Als de upgrade mislukt, kunt u terugkeren naar de momentopname en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voer de upgrade zo uit dat services in de volgende volgorde worden geüpgraded:
 1. IaaS-websites

  Als u een load balancer gebruikt, moet u het verkeer naar alle niet-primaire knooppunten uitschakelen.

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server die een websiteservice uitvoert. Begin met de server waarop het Model Manager Data-onderdeel is geïnstalleerd.

  Bij een handmatige externe upgrade van de Microsoft SQL-database moet u eerst de externe SQL upgraden voordat u het webknooppunt upgradet. U kunt de externe SQL extern upgraden vanaf het webknooppunt.

 2. Manager Services

  Upgrade de actieve Manager Service voordat u de passieve Manager Service upgradet.

  Als u SSL-versleuteling niet hebt ingeschakeld op uw SQL-instantie, heft u de selectie van SSL-versleuteling op in het dialoogvenster voor de configuratie van de IaaS-upgrade.

 3. DEM-Orchestrator en -werkers

  Voer een upgrade uit van alle DEM-Orchestrators en -werkers. Voltooi de upgrade op één server voordat u een upgrade uitvoert voor de volgende server.

 4. Agenten

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server waarop een agent wordt uitgevoerd.

 5. Management agent

  Wordt bijgewerkt als onderdeel van het upgradeproces.

Als u andere services op één server gebruikt, worden de services door het upgradeproces in de juiste volgorde bijgewerkt. Als uw site bijvoorbeeld website- en beheerservices op dezelfde server uitvoert, moet u beide selecteren voor de update. Het installatieprogramma van de upgrade zorgt ervoor dat de updates in de juiste volgorde worden toegepast. U moet de upgrade op één server voltooien voordat u de upgrade op een andere server uitvoert.

Opmerking: Als uw implementatie gebruikmaakt van een load balancer, moet de eerste toepassing die u wilt upgraden verbonden zijn met de load balancer. Voor alle overige instanties van vRealize Automation-toepassing moet load-balancerverkeer worden uitgeschakeld voordat u de upgrade toepast, om cachingfouten te voorkomen.

Voorwaarden

 • Maak een back-up van uw bestaande vRealize Automation 6.2.5-omgeving.
 • Als u een IaaS-server opnieuw opstart nadat u alle vRealize Automation Appliances hebt bijgewerkt, moet u de IaaS Windows-services stoppen. Voordat u upgradet naar de IaaS-onderdelen, stopt u alle IaaS Windows-services, met uitzondering van de Management Agent-service, op de server.
 • Het IaaS-installatieprogramma downloaden om IaaS-onderdelen te upgraden.
 • Controleer of uw primaire IaaS-websiteknooppunt waar de Model Manager-gegevens zijn geïnstalleerd, de juiste Java-versie heeft. U moet JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 161 of hoger hebben geïnstalleerd. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, stelt u de omgevingsvariabele, JAVA_HOME, in op de nieuwe versie.
 • Controleer of de creatiedatum vóór de wijzigingsdatum ligt in het bestand web.config. Als de aanmaakdatum van het bestand web.config gelijk is aan of later is dan de wijzigingsdatum, voer dan de procedure in Upgrade van IaaS voor website-onderdeel mislukt uit.
 • Als u vRealize Automation 6.2.5 upgradet en een externe Microsoft SQL-database hebt, moet u de juiste versie van de Management Agent hebben. De Management Agent op de externe database moet versie 7.0 of hoger zijn voordat u de upgrade van de IaaS-website uitvoert. In het Configuratiescherm van uw externe virtual SQL-machine kunt u zien welke Management Agent-versie er wordt gebruikt. Als de Management Agent niet versie 7.0 of hoger is, voltooit u deze stappen om de Management Agent te upgraden.
  1. Ga in de browser naar de pagina voor IaaS-installatie.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

  2. Klik op Management Agent-installatieprogramma.

   Het installatieprogramma wordt standaard naar uw map Downloads gedownload.

  3. Meld u aan bij de externe database, upgrade de Management Agent met het bestand Management Agent Installer en start de Windows Management Agent-service opnieuw.
 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen hebt geïnstalleerd, moet u dat onderdeel verwijderen alvorens te upgraden. Zie voor meer informatie de Common Components Catalog Installation Guide of volg de stappen die zijn beschreven in Checklist voor het upgraden van vRealize Automation.

Procedure

 1. Als u een load balancer gebruikt, moet u uw omgeving voorbereiden.
  1. Controleer of de IaaS-website die de Model Manager-gegevens bevat, is ingeschakeld voor load balancer-verkeer.
   U kunt dit knooppunt identificeren door de aanwezigheid van de map vCAC Folder\Server\ConfigTool.
  2. Schakel alle andere IaaS-websites en niet-primaire Manager Services voor load balancer-verkeer uit.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik op Volgende.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 5. Voer de verificatiegegevens van de beheerder voor uw huidige implementatie in op de aanmeldpagina.
  De gebruikersnaam is root en het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de appliance.
 6. Selecteer Certificaat accepteren.
 7. Controleer op de pagina Installatietype of de optie Upgrade is ingeschakeld.
  Als Upgrade niet is ingeschakeld, zijn de onderdelen op dit systeem al bijgewerkt naar deze versie.
 8. Klik op Volgende.
 9. Configureer de upgrade-instellingen.
  Optie Actie
  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt

  Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Voer slechts een keer een upgrade uit van de Model Manager-gegevens. Wanneer u een gedistribueerde installatie upgradet, stoppen de webservers als er een versieconflict optreedt tussen de webservers en de Model Manager-gegevens. Nadat de Model Manager-gegevens zijn geüpgraded, werken de webservers weer zoals gewoonlijk.

  Als u de Model Manager-gegevens niet bijwerkt Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server uit.
  Aangepaste werkstromen behouden als laatste versie in uw Model Manager-gegevens

  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt, schakelt u het selectievakje Mijn laatste werkstroomversies behouden in het gedeelte Werkstromen voor uitbreiden in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Aangepaste werkstromen blijven altijd behouden. Het inschakelen van het selectievakje bepaalt alleen de versievolgorde. Als u aangepaste werkstromen in de Model Manager hebt, selecteert u deze optie om ervoor te zorgen dat de meest recente werkstroom ook na de upgrade de meest recent versie is.

  Als u deze optie niet selecteert, wordt de versie van elke werkstroom die wordt geleverd door vRealize Automation Designer de meest recente versie na de upgrade. De meest recente versie vóór de upgrade wordt de op een na meest recente versie.

  Voor meer informatie over vRealize Automation Designer, raadpleegt u Uitbreidbaarheid van levenscyclus.

  Als u Distributed Execution Manager of een proxyagent bijwerkt

  Voer de verificatiegegevens in voor het beheerdersaccount in het gedeelte Serviceaccount.

  Alle services die u upgradet, worden met dit account uitgevoerd.

  Uw Microsoft SQL Server-database opgeven Als u de Model Manager-gegevens upgradet, voert u de namen van de databaseserver en database-instantie in het tekstvak Server in. Voer een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN of Fully Qualified Domain Name) in als naam voor de server in het tekstvak Databasenaam.

  Als de database-instantie zich op een niet-standaard SQL-poort bevindt, voegt u het poortnummer toe aan de specificatie van de serverinstantie. Het Microsoft SQL-standaardpoortnummer is 1433.

  Wanneer de Manager-knooppunten worden bijgewerkt, is de optie SSL van MSSQL standaard geselecteerd. Als uw database geen SSL gebruikt, schakelt u SSL gebruiken voor databaseverbinding uit.

 10. Klik op Volgende.
 11. Controleer of alle services die u wilt upgraden worden weergegeven op de pagina Gereed om te upgraden en klik op Upgraden.
  De pagina voor het upgraden en een voortgangsindicator worden weergegeven. Wanneer het upgradeproces is voltooid, wordt de knop Volgende ingeschakeld.
 12. Klik op Volgende.
 13. Klik op Voltooien.
 14. Controleer of alle services opnieuw zijn opgestart.
 15. Herhaal deze stappen voor elke IaaS-server in uw implementatie in de opgegeven volgorde.
 16. Nadat een upgrade is uitgevoerd voor alle onderdelen, meldt u zich aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing en controleert u of alle services, waaronder IaaS, nu zijn geregistreerd.

resultaten

Alle geselecteerde onderdelen zijn naar de nieuwe versie geüpgraded.

Volgende stappen