Wanneer u op de pagina Status bijwerken van de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing op Updates installeren klikt, wordt er een foutbericht over de beheeragent weergegeven.

Probleem

Upgradeprocedure is mislukt. Er verschijnt een bericht: Upgraden van beheeragent mislukt op knooppunt x. Soms worden in het bericht meerdere knooppunten weergegeven.

Oorzaak

Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk. Het foutbericht identificeert alleen de knooppunt-id van de betreffende machine. Meer informatie vindt u in het bestand All.log voor de beheeragent op de machine waar de opdracht is mislukt.

Opmerking: De vRA-upgrade kan mislukken nadat het MSI-bestand van de nieuwe Management Agent intern is geüpgraded. In deze gevallen kunt u het nieuwe MSI-bestand handmatig via de console downloaden vanaf de pagina met VMware-downloads.

Voer deze taken uit op de betreffende knooppunten in overeenstemming met uw situatie:

Oplossing

 • Als de beheeragentservice niet actief is, start u de service en voert u de upgrade opnieuw uit op de virtual appliance.
 • Als de beheeragentservice actief is en de beheeragent is geüpgraded, voert u de upgrade opnieuw uit op de virtual appliance.
 • Als de beheeragentservice actief is, maar de beheeragent niet is bijgewerkt, voert u een handmatige upgrade uit.
  1. Ga in de browser naar de pagina voor IaaS-installatie.
   https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer
  2. Download het installatiebestand van de beheeragent en voer het uit.
  3. Herstart de beheeragentmachine.
  4. Voer de upgrade opnieuw uit op de virtual appliance.