Catalogusitems die bepaalde eigenschapsdefinities uit vorige versies gebruiken, worden weergegeven in de servicecatalogus, maar kunnen na een migratie naar de nieuwste versie van vRealize Automation niet worden opgevraagd.

Probleem

Als u een migratie hebt uitgevoerd van versie 6.2.x of lager en eigenschapsdefinities met de volgende controletypen of kenmerken had, ontbreken deze kenmerken in de eigenschapsdefinities. Catalogusitems die deze definities gebruiken, werken niet meer zoals vóór de migratie.

 • Controletypen. Selectievakjes of koppelingen.
 • Kenmerken. Relaties, reguliere expressies of opmaak van eigenschappen.

Oorzaak

De eigenschapsdefinities gebruiken deze elementen niet meer in vRealize Automation 7.0 en hoger. U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw aanmaken of de eigenschapsdefinitie configureren om te werken met een scriptactie in vRealize Orchestrator, in plaats van met ingesloten controletypen of kenmerken.

Migreer het controletype of de kenmerken met een scriptactie naar vRealize Automation 7.x.

Oplossing

 1. Maak in vRealize Orchestrator een scriptactie die de waarden van deze eigenschappen geeft. De actie moet als resultaat een eenvoudig type geven. Dit zijn bijvoorbeeld reeksen, gehele getallen of andere ondersteunde typen. De actie kan andere eigenschappen waarvan deze afhankelijk is als input-parameter gebruiken.
 2. Configureer de productdefinitie in de vRealize Automation-console.
  1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
  2. Selecteer de eigenschapsdefinitie en klik op Bewerken.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Advies weergeven de optie Vervolgkeuzemenu.
  4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Waarden de optie Externe Waarden.
  5. Selecteer de scriptactie.
  6. Klik op OK.
  7. Configureer de Invoerparameters die deel uitmaken van de scriptactie. Bind de parameter met de andere eigenschap om de bestaande relatie te behouden.
  8. Klik op OK.