Een systeemfout kan optreden wanneer onjuiste rechten worden toegewezen aan het Encryption.key-bestand voor een virtuele toepassing.

Probleem

Meld u aan bij vRealize Automation-toepassing en de Tenants-pagina wordt weergegeven. Nadat het laden van de pagina is gestart, ziet u het bericht Systeemfout.

Oorzaak

Het Encryption.key-bestand heeft onjuiste rechten of het groeps- of eigenaar-gebruikersniveau is onjuist toegewezen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de virtuele toepassing die de fout weergeeft.

Opmerking: Als uw virtuele toepassingen worden uitgevoerd onder een load balancer, dan moet u elke virtuele toepassing controleren.

Oplossing

  1. Bekijk het logboekbestand /var/log/vcac/catalina.out en zoek naar het bericht Kan niet schrijven naar /etc/vcac/Encryption.key.
  2. Ga naar de map /etc/vcac/ en controleer de rechten en het eigendom voor het Encryption.key-bestand. U moet een regel zien die lijkt op de volgende regel:
    -rw------- 1 vcac vcac 48 Dec 4 06:48 encryption.key
    Lees- en schrijfrechten zijn vereist en de eigenaar en groep voor het bestand moeten vcac zijn.
  3. Als de uitvoer die u ziet, verschilt, wijzigt u desgewenst de rechten of het eigendom van het bestand.

Volgende stappen

Meld u aan bij de Tenant-pagina om te controleren of u zich zonder een fout kunt aanmelden.