Voeg de reactieheader van de HSTS (HTTP Strict Transport) toe aan de HAProxy-configuratie.

Procedure

 1. Open /etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg om te bewerken.
 2. Voeg de volgende regels toe in de front-endsectie.
  rspdel Strict-Transport-Security:\ max-age=31536000
    	rspadd Strict-Transport-Security:\ max-age=31536000
 3. Laad de HAProxy-configuratie opnieuw met de volgende opdracht.
  /etc/init.d/haproxy reload