Als de upgrade mislukt, gebruikt u de momentopname om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en probeert u de upgrade opnieuw uit te voeren.

Voorwaarden

Voordat u de upgrade uitvoert vanaf vRealize Automation 7.1 of hoger, sluit u de machines af en maakt u een momentopname van elke vRealize Automation IaaS-server op elk Windows-knooppunt en elke vRealize Automation-toepassing op elk Linux-knooppunt.

 • Back-upvereisten voor het upgraden van vRealize Automation.
 • De PostgreSQL-database is geconfigureerd in de modus met hoge beschikbaarheid. Meld u aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing en selecteer Cluster om het huidige masterknooppunt te zoeken. Als de databaseconfiguratie wordt vermeld als een externe database, maakt u een handmatige back-up van deze externe database.
 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database.
 • Controleer of u de back-upvereisten voor de upgrade hebt voltooid.
 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Dit is de voorkeursmethode om een momentopname te maken. Raadpleeg de vSphere-productdocumentatie voor informatie over het maken en beheren van momentopnamen.
  Opmerking: Wanneer u een back-up maakt van de vRealize Automation-toepassing en de IaaS-onderdelen, schakelt u in-memory momentopnamen en stille momentopnamen uit.
 • Als u een van de *.exe.config-bestanden (bijv. managerservice.exe.config) hebt gewijzigd op uw IaaS-servers, maakt u een back-up van dat bestand. Zie Wijzigingen voor registratie in het bestand app.config herstellen.
 • Maak een back-up van de externe werkstroomconfiguratiebestanden (xmldb). Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.
 • Controleer of u een locatie buiten uw huidige map hebt waar u uw back-upbestand kunt opslaan. Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw vSphere-client.
 2. Zoek elke vRealize Automation IaaS Windows-machine en elk vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
 3. Om de integriteit van uw gegevens te bewaren, moet u in een specifieke volgorde afsluiten. Als u vCenter Server gebruikt voor het beheren van virtual machines, moet u de gastopdracht shutdown gebruiken om vRealize Automation af te sluiten. Zie vRealize Automation afsluiten en volg de opgegeven volgorde.
 4. Maak een momentopname van elke vRealize Automation-machine.
 5. Gebruik de gewenste back-upmethode om een volledige back-up van elk toepassingsknooppunt te maken.
 6. Als u vRealize Automation vanaf het begin start, bijvoorbeeld na een stroomstoring, een gecontroleerde afsluiting of een herstel, moet u de onderdelen in een opgegeven volgorde opstarten. Zie vRealize Automation opstarten voor meer informatie.
 7. Meld u aan bij de beheerconsole van elke vRealize Automation-toepassing en controleer of het systeem volledig naar behoren functioneert.
  1. Klik op Services.
  2. Controleer of elke service is GEREGISTREERD.

Volgende stappen

Stel de vRealize Automation-PostgreSQL-replicatiemodus in op asynchroon.