Een typische vRealize Automation-installatie bestaat uit een vRealize Automation-toepassing en een of meer Windows-servers die samen vRealize Automation Infrastructure as a Service (IaaS) bieden.