De vRealize Automation-systeembeheerder kan de database handmatig maken met behulp van door VMware geleverde scripts.

Voorwaarden

 • Installeer Microsoft .NET Framework 4.5.2 of later op de SQL Server-host.
 • Gebruik Windows-verificatie, in plaats van SQL-verificatie, om verbinding te maken met de database.
 • Controleer de database-installatievereisten. Zie IaaS SQL Server-host.
 • Open de installatie-URL van de vRealize Automation-toepassing in een webbrowser en download de installatiescripts voor de IaaS-database.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

Procedure

 1. Ga naar de submap Database in de map waar u het installatie-ZIP-archief hebt uitgepakt.
 2. Pak het DBInstall.zip-archief uit op een lokale map.
 3. Meld u aan bij de Windows-databasehost en zorg dat u over voldoende rechten (sysadmin-privileges) beschikt om databases te maken en te verwijderen in de SQL Server-instantie.
 4. Controleer indien nodig de database-implementatiescripts. Controleer in het bijzonder de instellingen in de sectie DBSettings van CreateDatabase.sql en bewerk deze indien nodig.
  De instellingen in het script zijn de aanbevolen instellingen. Alleen ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON en READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON zijn vereist.
 5. Voer de volgende opdracht uit met de argumenten die in de tabel worden beschreven.
  BuildDB.bat /p:DBServer=db_server;
  DBName=db_name;DBDir=db_dir;
  LogDir=[log_dir];ServiceUser=service_user;
  ReportLogin=web_user;
  VersionString=version_string
  Tabel 1. Databasewaarden
  Variabele Waarde
  db_server Geeft de SQL Server-instantie op in de indeling dbhostname[,port number]\SQL instance. Geef alleen een poortnummer op als u een niet-standaardpoort gebruikt. Het Microsoft SQL-standaardpoortnummer is 1433. De standaardwaarde voor db_server is localhost.
  db_name Naam van de database. De standaardwaarde is vra. Databasenamen mogen niet langer zijn dan 128 ASCII-tekens.
  db_dir Pad naar de gegevensmap voor de database, exclusief de eindslash.
  log_dir Pad naar de logboekmap voor de database, exclusief de eindslash.
  service_user Gebruikersnaam waaronder de Manager Service wordt uitgevoerd.
  Web_user Gebruikersnaam waaronder de Web Services worden uitgevoerd.
  version_string De versie van vRealize Automation, die u vindt door u aan te melden bij de vRealize Automation-toepassing en op het tabblad Bijwerken te klikken.

  Bijvoorbeeld, de tekenreeks van de vRealize Automation 6.1-versie is 6.1.0.1200.

resultaten

De database wordt gemaakt.

Volgende stappen

De IaaS-onderdelen in een gedistribueerde configuratie installeren.