Certificaten voor de virtual appliances moeten de PEM-indeling hebben.

Als uw certificaatautoriteit een certificaat heeft opgegeven in de PFX-indeling, gebruikt u OpenSSL om PFX te converteren naar PEM.

openssl pkcs12 -in path-to-pfx -out desired-path-to-pem -nodes

Bijvoorbeeld:

openssl pkcs12 -in C:\vra-cert.pfx -out C:\vra-cert.pem -nodes

U wordt mogelijk gevraagd om een wachtwoordzin in te voeren als het PFX-certificaat er een bevat.