Als u een workflowscript hebt in vRealize Orchestrator 6.x dat goedkeuringsbeleidsregels van vRealize Automation aanroept, moet u het script aanpassen om wijzigingen in vRealize Automation 7.0 en hoger aan te passen.

In plaats van de goedkeuringsservice in te schakelen om de goedkeuringsclient te bellen, moet u de goedkeuringsclient rechtstreeks bellen.

Procedure

 1. In vRealize Orchestrator 6.x, als u een script hebt dat vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld.
  var service = vcacHost.createApprovalClient().getApprovalApprovalInfoService();
  System.log( "got the service" );
  var approvalInfo = service.getApprovalInfo( approvalId );
  var approvalPolicy = approvalInfo.getPolicy();
 2. Vervang het script door een script dat lijkt op dit voorbeeld.
  var approvalClient = vcacHost.createApprovalClient();
  
  var vars = [
    approvalId
  ];
  
  var approvalInfo = approvalClient.getWithVariables("/info/approvals/{0}", vars);
  var approvalPolicy = new vCACCAFEApprovalDescriptiveReference() ;
  approvalPolicy.setId(approvalInfo.getProperty("policy").getProperty("id"));
  approvalPolicy.setName(approvalInfo.getProperty("policy").getProperty("name"));
  approvalPolicy.setDescription(approvalInfo.getProperty("policy").getProperty("description"));