Een installatie kan mogelijk mislukken wanneer de IaaS-tijdservers niet zijn gesynchroniseerd met de vRealize Automation-toepassing.

Probleem

U kunt zich niet aanmelden na de installatie, of de installatie mislukt terwijl deze wordt uitgevoerd.

Oorzaak

De tijdservers op alle servers zijn mogelijk niet gesynchroniseerd.

Oplossing

Alle vRealize Automation-toepassingen en IaaS Windows-servers worden met dezelfde tijdbron gesynchroniseerd. Gebruik binnen een vRealize Automation-implementatie geen tijdbronnen door elkaar.
 • Stel een vRealize Automation-toepassingstijdbron in:
  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Selecteer Beheerder > Tijdsinstellingen en stel de bron voor tijdsynchronisatie in.
   Optie Beschrijving
   Hosttijd Synchroniseer met de ESXi-host van de vRealize Automation-toepassing.
   Tijdserver Synchroniseer met één externe NTP-server (Network Time Protocol). Voer de FQDN of het IP-adres van de NTP-server in.
 • Zie voor IaaS Windows-servers, Tijdsynchronisatie op de Windows-server inschakelen.