Op de pagina Momentopnamen maken stopt u even om momentopnamen voor virtual machines van alle vRealize Automation-onderdelen te maken voordat u verdergaat met de installatie.

Ook al is de validatie geslaagd, dan is het toch raadzaam om voorbereidingen te treffen voor eventuele onverwachte problemen met betrekking tot de installatie. Voordat u de installatie start, gebruikt u uw vSphere-client om een momentopname te maken van elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server. Anders moet u alle wizardinstellingen tot dit punt opnieuw invoeren.

Als u over voldoende middelen beschikt, kunt u momentopnamen maken van virtual machines die worden uitgevoerd. Het is beter om ze eerst te stoppen.

 1. Klik rechtsboven in de installatiewizard op Afmelden.
  Belangrijk: Als u de wizard op een andere manier sluit dan met de optie Afmelden, kunt u de wizard niet opnieuw openen.
 2. Sluit in vSphere het gastbesturingssysteem van elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server af.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de virtual machines en selecteer Momentopname maken.
 4. Geef de momentopname een naam.
 5. Als u machinegeheugen in de momentopname wilt opnemen, selecteert u Momentopname van geheugen van virtual machine maken.
 6. Klik op OK.

  Wacht totdat de momentopnamen zijn gemaakt.

 7. Schakel het gastbesturingssysteem van elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server in.
 8. Keer terug naar de momentopnamepagina van de installatiewizard door u opnieuw als root aan te melden.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480