In sommige gevallen kan de FQDN van een vRealize Automation-appliance ongewenst veranderen. Zo verandert de FQDN bijvoorbeeld als u een IWA-directory (Integrated Windows Authentication) maakt voor een ander domein dat het domein waarin de appliance zich bevindt.

Als u een IWA-directory voor een ander domein maakt, voert u de volgende stappen uit om de FQDN van de appliance opnieuw te vervangen door de oorspronkelijke FQDN.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation en maak de IWA-directory op de gebruikelijke wijze.
 2. Als dit een omgeving met hoge beschikbaarheid is, voert u ook de stappen uit in Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid.
 3. Bij het maken van een IWA-directory voor een ander domein dan het domein waarin een appliance zich bevindt, verandert de FQDN van de appliance op de achtergrond.
  Bijvoorbeeld: va1.domain1.local verandert in va1.domain2.local wanneer u een IWA-directory voor domain2.local maakt.

  Maak de wijziging ongedaan door de naam van elke appliance te vervangen door de oorspronkelijke FQDN. Zie de bijbehorende procedure onder Hostnamen en IP-adressen wijzigen.

 4. Nadat de appliances weer volledig online zijn met hun oorspronkelijke FQDN, meldt u zich aan bij elk IaaS-knooppunt en voert u de volgende stappen uit.
  1. Open het volgende bestand in een teksteditor.

   C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config

  2. Wijzig de FQDN voor het endpoint address= van elke appliance in de oorspronkelijke FQDN.

   Bijvoorbeeld, van:

   <endpoint address="https://va1.domain2.local:5480/" thumbprint="90C55BAEC53E31609EE1614CE4A8336848A8D4CF" />
   <endpoint address="https://va2.domain2.local:5480/" thumbprint="0468BF6EDBC6F2209BE01D0D7FD1094197E324ED" />
   

   In:

   <endpoint address="https://va1.domain1.local:5480/" thumbprint="90C55BAEC53E31609EE1614CE4A8336848A8D4CF" />
   <endpoint address="https://va2.domain1.local:5480/" thumbprint="0468BF6EDBC6F2209BE01D0D7FD1094197E324ED" />
   
  3. Sluit VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config en sla dit op.
 5. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
 6. Ga naar vRA > Berichten en klik op RabbitMQ-cluster opnieuw instellen.
 7. Nadat het opnieuw instellen is voltooid, meldt u zich aan bij de beheerinterface van elke appliance.
 8. Ga naar Cluster en controleer of alle knooppunten zijn verbonden met het cluster.