U moet de time-outs voor externe werkstroombestanden van vRealize Automation opnieuw configureren omdat xmldb-bestanden door het upgradeproces worden overschreven.

Procedure

  1. Open de configuratiebestanden voor de externe werkstroom (xmldb) op uw systeem in de volgende directory.
    \VMware\vCAC\Server\ExternalWorkflows\xmldb\.
  2. Vervang de xmldb-bestanden door de bestanden waarvan u voor de migratie een back-up gemaakt hebt. Als u geen back-upbestanden hebt, configureer de time-out-instellingen voor de externe werkstroom dan opnieuw.
  3. Sla uw instellingen op.