Voordat u een upgrade uitvoert, sluit u de machines af en maakt u een momentopname van uw vRealize Automation 6.2.5-omgevingsonderdelen.

Voordat u de upgrade uitvoert, maakt u een momentopname van deze onderdelen terwijl het systeem is afgesloten.

 • vRealize Automation IaaS-servers (Windows-knooppunten)

 • vRealize Automation-toepassingen (Linux-knooppunten)

 • vRealize Automation (SSO) Identity-knooppunt

Als de upgrade mislukt, gebruikt u de momentopname om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en om een nieuwe poging te doen de upgrade uit te voeren.

Voorwaarden

 • Controleer of de ingesloten PostgreSQL-database de modus voor hoge beschikbaarheid heeft. Zoek het huidige masterknooppunt als dit het geval is. Zie het Knowledge Base-artikel http://kb.vmware.com/kb/2105809.

 • Als uw omgeving een externe PostgreSQL-database heeft, maakt u een back-up van de database.

 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database. Zoek voor meer informatie naar artikelen in het Microsoft Developer Network over het maken van een back-up van een volledige SQL Server-database.

 • Controleer of u de back-upvereisten voor de upgrade hebt voltooid.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Dit is de voorkeursmethode om een momentopname te maken. Raadpleeg de vSphere-productdocumentatie voor informatie over het maken en beheren van momentopnamen.

  Opmerking:

  Wanneer u een back-up maakt van de vRealize Automation-toepassing en de IaaS-onderdelen, schakelt u in-memory momentopnamen en stille momentopnamen uit.

 • Als u het app.config-bestand hebt gewijzigd, maakt u een back-up van dat bestand. Zie Wijzigingen voor registratie in het bestand app.config herstellen.

 • Maak een back-up van de externe werkstroomconfiguratiebestanden (xmldb). Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.

 • Controleer of u een locatie buiten uw huidige map hebt waar u uw back-upbestand kunt opslaan. Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw vCenter Server.
 2. Zoek de volgende vRealize Automation 6.2.5-onderdelen.
  • vRealize Automation IaaS-servers (Windows-knooppunten)

  • vRealize Automation-toepassingen (Linux-knooppunten)

  • vRealize Automation (SSO) Identity-knooppunt

 3. Voor elk van de volgende virtual machines selecteert u de virtual machine, klikt u op Gast afsluiten en wacht u tot de virtual machine stopt. Sluit deze virtual machines in de opgegeven volgorde af.
  1. IaaS-proxyagent virtual machines

  2. DEM Worker virtual machines

  3. DEM Orchestrator virtual machine

  4. Manager Service virtual machine

  5. Web Service virtual machines

  6. Secundaire virtuele vRealize Automation-toepassingen

  7. Primaire virtuele vRealize Automation-toepassing

  8. Manager virtual machines (indien aanwezig)

  9. Identity Appliance

 4. Maak een momentopname van elke virtual vRealize Automation6.2.5-machine.
 5. Kloon elk vRealize Automation-toepassingsknooppunt.

  U voert de upgrade uit op de gekloonde virtual machines.

 6. Schakel elke oorspronkelijke virtual machine van de vRealize Automation-toepassing uit voordat u de gekloonde virtual machines upgradet.

  Schakel de oorspronkelijke virtual machines niet in en gebruik ze alleen als u het systeem moet herstellen.

Volgende stappen

vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.5.