vRealize Automation IaaS bestaat uit een of meer Windows-servers die samenwerken om systemen te modelleren en in te richten in private, openbare of hybride cloudinfrastructuren.

U installeertvRealize AutomationIaaS-onderdelen op een of meer virtuele of fysieke Windows-servers. Na de installatie worden IaaS-bewerkingen weergegeven onder het tabblad Infrastructuur in de productinterface.

IaaS bestaat uit de volgende onderdelen, die samen of afzonderlijk kunnen worden geïnstalleerd, afhankelijk van de grootte van de implementatie.

Webserver

De IaaS Webserver biedt infrastructuurbeheer en servicecreatie aan de vRealize Automation-productinterface. Het onderdeel Webserver communiceert met de Manager Service, die updates van de Distributed Execution Manager (DEM), SQL Server-database en agenten biedt.

Model Manager

vRealize Automation gebruikt modellen om integratie met externe systemen en databases mogelijk te maken. De modellen implementeren bedrijfslogica die wordt gebruikt door de DEM.

Model Manager biedt services en hulpprogramma's voor het behouden, het maken van meerdere versies, het beveiligen en het distribueren van modelelementen. Model Manager wordt gehost op een van de IaaS Webservers en communiceert met DEM's, de SQL Server-database en de website met de productinterface.

Manager Service

De Manager Service is een Windows-service die communicatie tussen IaaS DEM's, de SQL Server-database, agenten en SMTP coördineert. De Manager Service communiceert bovendien met de Webserver via de Model Manager en moet worden uitgevoerd onder een domeinaccount met beheerdersrechten op alle IaaS Windows-servers.

IaaS vereist dat er slechts één Windows-machine tegelijk de Manager Service actief uitvoert, tenzij u de automatische Manager Service-failover inschakelt. Voor back-up of hoge beschikbaarheid kunt u extra Manager Service-machines implementeren, maar voor de benadering van de handmatige failover moet voor back-upmachines de service worden gestopt en geconfigureerd worden om handmatig te worden gestart.

Zie De automatische failover van Manager Service voor meer informatie.

SQL Server-database

IaaS gebruikt een Microsoft SQL Server-database om informatie bij te houden over de machines die het beheert en de eigen elementen en beleidsregels. De meeste gebruikers staan toe dat vRealize Automation de database maakt tijdens de installatie. U kunt ook de database afzonderlijk maken volgens uw sitebeleid.

Distributed Execution Manager

Het IaaS DEM-onderdeel voert de bedrijfslogica van aangepaste modellen uit en werkt interactief met de IaaS SQL Server-database en met externe databases en systemen. Een veelgebruikte benadering is het installeren van DEM's op de IaaS Windows-server die de actieve Manager Service host, maar dit is niet vereist.

Elke DEM-instantie fungeert als werker of orchestrator. De rollen kunnen worden geïnstalleerd op dezelfde of afzonderlijke servers.

DEM Worker—Een DEM-werker heeft één functie: werkstromen uitvoeren. Meerdere DEM-werkers verhogen de capaciteit en kunnen worden geïnstalleerd op dezelfde of afzonderlijke servers.

DEM Orchestrator—Een DEM-orchestrator voert de volgende toezichtsfuncties uit.

  • Bewaakt DEM-werkers. Als een werker stopt of de verbinding met Model Manager wordt verbroken, verplaatst de DEM-orchestrator de werkstromen naar een andere DEM-werker.
  • Plant werkstromen door werkstroominstanties te maken op de geplande tijd.
  • Zorgt ervoor dat slechts één instantie van een geplande werkstroom op een gegeven moment wordt uitgevoerd.
  • Verwerkt werkstromen voordat ze worden uitgevoerd. Deze voorverwerking omvat het controleren van de voorwaarden voor werkstromen en het maken van de geschiedenis van de uitvoering van de werkstroom.

De actieve DEM-orchestrator heeft een sterke netwerkverbinding met de Model Manager-host nodig. In grote implementaties met meerdere DEM-orchestrators op afzonderlijke servers dienen de secundaire orchestrators als back-ups. De secundaire DEM-orchestrators bewaken de actieve DEM-orchestrator en bieden redundantie en failover wanneer een probleem optreedt met de actieve DEM-orchestrator. Voor dit soort failoverconfiguratie kunt u overwegen om de actieve DEM-orchestrator met de actieve Manager Service-host te installeren en de secundaire DEM-orchestrators met de Manager Service-stand-byhosts.