U kunt gebruikers in de Virtual Appliance Management Interface toevoegen en verwijderen om het juiste niveau van beveiliging te creëren.

Voor het rootgebruikersaccount van de Virtual Appliance Management Interface wordt PAM gebruikt voor verificatie. Hierdoor zijn de door PAM ingestelde opnameniveaus ook van toepassing. Als u de Virtual Appliance Management Interface niet juist hebt geïsoleerd, kan er een vergrendeling van het systeemrootaccount optreden als wordt getracht een beveiligingsaanval op de aanmelding uit te voeren. Daarnaast kunt u, als het rootaccount onvoldoende niet-afwijzing blijkt te verschaffen door meer dan één persoon in uw organisatie, ervoor kiezen de beheerder voor de beheerinterface te wijzigen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Voer de volgende opdracht uit om een nieuwe gebruiker te maken en deze toe te voegen aan de Virtual Appliance Management Interface-groep.
  useradd -G vami,root gebruiker
 2. Maak een wachtwoord voor de gebruiker.
  passwd gebruiker
 3. (Optioneel) Voer de volgende opdracht uit om roottoegang in de Virtual Appliance Management Interface uit te schakelen.
  usermod -R vami root
  Opmerking: Als roottoegang tot de Virtual Appliance Management Interface wordt uitgeschakeld, is het ook niet meer mogelijk het beheerderswachtwoord, of het rootwachtwoord, uit te schakelen op het tabblad Beheer.