Bekijk vRealize Automation-toepasingsbronnen en beperk de bestandsrechten.

Procedure

 1. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of bestanden met SUID- en GUID-bits correct zijn gedefinieerd.

  find / -path /proc -prune -o -type f -perm +6000 -ls

  De volgende lijst wordt weergegeven.

  2197357  24 -rwsr-xr-x  1 polkituser root    23176 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-set-default-helper
  2197354  16 -rwxr-sr-x  1 root   polkituser  14856 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-read-auth-helper
  2197353  12 -rwsr-x---  1 root   polkituser  10744 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-grant-helper-pam
  2197352  20 -rwxr-sr-x  1 root   polkituser  19208 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-grant-helper
  2197351  20 -rwxr-sr-x  1 root   polkituser  19008 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-explicit-grant-helper
  2197356  24 -rwxr-sr-x  1 root   polkituser  23160 Mar 31 2015 /usr/lib/PolicyKit/polkit-revoke-helper
  2188203 460 -rws--x--x  1 root   root    465364 Apr 21 22:38 /usr/lib64/ssh/ssh-keysign
  2138858  12 -rwxr-sr-x  1 root   tty     10680 May 10 2010 /usr/sbin/utempter
  2142482 144 -rwsr-xr-x  1 root   root    142890 Sep 15 2015 /usr/bin/passwd
  2142477 164 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   161782 Sep 15 2015 /usr/bin/chage
  2142467 156 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   152850 Sep 15 2015 /usr/bin/chfn
  1458298 364 -rwsr-xr-x  1 root   root    365787 Jul 22 2015 /usr/bin/sudo
  2142481  64 -rwsr-xr-x  1 root   root    57776 Sep 15 2015 /usr/bin/newgrp
  1458249  40 -rwsr-x---  1 root   trusted   40432 Mar 18 2015 /usr/bin/crontab
  2142478 148 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   146459 Sep 15 2015 /usr/bin/chsh
  2142480 156 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   152387 Sep 15 2015 /usr/bin/gpasswd
  2142479  48 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   46967 Sep 15 2015 /usr/bin/expiry
  311484  48 -rwsr-x---  1 root   messagebus  47912 Sep 16 2014 /lib64/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper
  876574  36 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   35688 Apr 10 2014 /sbin/unix_chkpwd
  876648  12 -rwsr-xr-x  1 root   shadow   10736 Dec 16 2011 /sbin/unix2_chkpwd
   49308  68 -rwsr-xr-x  1 root   root    63376 May 27 2015 /opt/likewise/bin/ksu
  1130552  40 -rwsr-xr-x  1 root   root    40016 Apr 16 2015 /bin/su
  1130511  40 -rwsr-xr-x  1 root   root    40048 Apr 15 2011 /bin/ping
  1130600 100 -rwsr-xr-x  1 root   root    94808 Mar 11 2015 /bin/mount
  1130601  72 -rwsr-xr-x  1 root   root    69240 Mar 11 2015 /bin/umount
  1130512  36 -rwsr-xr-x  1 root   root    35792 Apr 15 2011 /bin/ping6 2012 /lib64/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper 
  

 2. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of alle bestanden in de virtual appliance een eigenaar hebben.

  find / -path /proc -prune -o -nouser -o -nogroup

 3. Gebruik de volgende opdracht te bepalen of geen van de bestandsrechten voor de virtual appliance alle gebruikers wijzigingsmogelijkheden geven.

  find / -name "*.*" -type f -perm -a+w | xargs ls –ldb

 4. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of alleen de vcac-gebruiker de juiste bestanden bezit.

  find / -name "proc" -prune -o -user vcac -print | egrep -v -e "*/vcac/*" | egrep -v -e "*/vmware-vcac/*"

  Als er geen resultaten worden weergegeven, dan zijn alle juiste bestanden alleen in het bezit van de vcac-gebruiker.

 5. Controleer of de volgende bestanden alleen te wijzigen zijn door de vcac-gebruiker.

  /etc/vcac/vcac/security.properties

  /etc/vcac/vcac/solution-users.properties

  /etc/vcac/vcac/sso-admin.properties

  /etc/vcac/vcac/vcac.keystore

  /etc/vcac/vcac/vcac.properties

  Controleer ook de volgende bestanden en submappen

  /var/log/vcac/*

  /var/lib/vcac/*

  /var/cache/vcac/*

 6. Controleer of alleen de vcac- of hoofdgebruiker de juiste bestanden kan lezen in de volgende mappen en submappen.

  /etc/vcac/

  /var/log/vcac/*

  /var/lib/vcac/*

  /var/cache/vcac/*

 7. Controleer of de juiste bestanden alleen in het bezit zijn van de vco- of hoofdgebruiker, zoals weergegeven in de volgende mappen en submappen.

  /etc/vco/

  /var/log/vco/*

  /var/lib/vco/*

  /var/cache/vco/*

 8. Controleer of de juiste bestanden alleen schrijfbaar zijn door de vco- of hoofdgebruiker, zoals weergegeven in de volgende mappen en submappen.

  /etc/vco/

  /var/log/vco/*

  /var/lib/vco/*

  /var/cache/vco/*

 9. Controleer of de juiste bestanden alleen te lezen zijn door de vco- of hoofdgebruiker, zoals weergegeven in de volgende mappen en submappen.

  /etc/vco/

  /var/log/vco/*

  /var/lib/vco/*

  /var/cache/vco/*